Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Użytki ekologiczne

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-05 14:42 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Użytek Ekologiczny

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających duże znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów i typów środowisk (naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu. Ta forma ochrony przyrody na szczeblu lokalnym spełnia ważną rolę jako ostoja bioróżnorodności.

W Polsce znajduje się 6177 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ok. 42 tys. ha.
Na terenie województwa podlaskiego uznanych jest aż 249 użytków ekologicznych, natomiast na terenie powiatu łomżyńskiego jest ich 22.
Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi występują cztery Użytki Ekologiczne.

 

• Użytek Ekologiczny ,, Bagno Brzeziny’’

Powierzchnia: 13,65 ha
Miejscowość: obręb wsi Pniewo – gmina Łomża
Opis: Fragment rozległej, zatorfionej doliny Narwi z licznymi dołami po kopaniu torfu. Roślinność odznacza się dużym zróżnicowaniem. . Liczne doły potorfowe mają otwarte lustro wody z występującym tu masowo rogatkiem, miejscami z pływającym na powierzchni żabiściekiem. Bujna roślinność i bogactwo krzewiastych wierzb zapewnia obfitą bazę żerową dla bobrów.

brzeziny.jpg

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/u_ytek_ekolog__bagno_brzezi.html

• Użytek Ekologiczny ,, Rzeka Narwica’’


Powierzchnia: 12,81 ha
Miejscowość: obręb wsi Niewodowo, Kalinowo, Drozdowo, Piątnica - -gmina Piątnica
Opis: Celem ochrony użytku ekologicznego Rzeka Narwica jest ochrona koryta Narwicy oraz zespołów roślinności wodnej i bagiennej. Położony jest na odcinku od zachodniego skraju miejscowości Niewodowo do wschodniego skraju miejscowości Piątnica na prawym brzegu doliny Narwi. Długość akwenu wynosi ok. 10 km, a szerokość nie przekracza 10-20 m. Siedliskowo Narwica jest bardzo zróżnicowana ponieważ buduje je kilka zbiorników połączonych przepływającym przez nie ciekiem zasilanym przez drobne dopływy z Wysoczyzny Kolneńskiej oraz źródliska występujące środowiskowo. W otoczeniu dominują różnego rodzaju użytki zielone (łąki, pastwiska, ziołorośla, murawy, szuwary) w większości ekstensywnie zagospodarowane. Roślinność wodna obficie porasta akwen i jest bardzo zróżnicowana w zależności od lokalnych uwarunkowań siedliskowych.

narwica.jpg
Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/u_ytek_ekolog__rzeka_narwic_1b9d.html

• Użytek Ekologiczny ,, Rzeka Łopian’’

Powierzchnia: 4.98 ha.
Miejscowość: obręb wsi Pniewo – gmina Łomża
Opis: Celem ochrony użytku ekologicznego Rzeka Łopian jest ochrona starorzecza Narwi oraz zespołów roślinności wodnej i bagiennej. Zbiornik ten ciągnie się w kształcie podkowy na długości ok. 1,2 km. Jego szerokość wynosi ok. 50-60 km, a głębokość latem nie przekracza 2,5 m. Rzeka Łopian, zwana też jeziorem Łopian, powstała w wyniku zmiany koryta rzeki Narew i położona jest ok. 4 km na północny – wschód od miejscowości Pniewo, przy lewym brzegu Narwi. Otoczenie zbiornika stanowi mozaika szuwarów, ziołorośli i ekstensywnie użytkowanych łąk.

łopian.png

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/u_ytek_ekolog__rzeka__opian_94b1.html

• Użytek Ekologiczny ,, Piaskowa Góra – Krzewo’’

Powierzchnia: 1.77 ha.
Miejscowość: obręb wsi Krzewo – gmina Piątnica
Opis: Użytek jest miejscem o południowej ekspozycji, bardzo nagrzewanym przez słońce. Zasiedlają się tu organizmy odporne na duże dobowe wahania temperatur oraz silne niedobory wody. Użytek ten obejmuje unikatowe siedliska muraw psammofilnych z chrobotkami i lepnicą zielonawą. ,, Piaskowa Góra na terenie gminy Piątnica, Łomża czy Wizna jest jednym tego typu siedliskiem.

krzewo.pngŹródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/u_yt_ekol__pia_g_rk___0762e451fd.html

 

l.p

Wyszczególnienie

Powierzchnia

Miejscowość

Rodzaj

1.       

Bagno

13,65 ha.

obręb wsi Pniewo – gmina Łomża

bagno

2.       

Rzeka Łopian

4,98 ha.

obręb wsi Pniewo – gmina Łomża

naturalny zbiornik wodny

3.       

Bagno-Drogoszewo

10,78 ha.

obręb wsi Drogoszewo – gmina Miastkowo 

siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

4.       

Bagno

2,12 ha.

obręb wsi Jankowo – gmina Nowogród

bagno

5.       

Bagno

2,21 ha.

obręb wsi Jankowo – gmina Nowogród

bagno

6.       

Bagno

0,46 ha.

obręb wsi Serwatki – gmina Nowogród

bagno

7.       

Bagno

0,30 ha.

obręb wsi Serwatki – gmina Nowogród

bagno

8.       

Bagno

0,25 ha.

obręb wsi Morgowniki – gmina Nowogród

 bagno

9.       

Bagno

0,49 ha.

obręb wsi Morgowniki – gmina Nowogród

bagno

10.   

Rzeka Narwica

12,81 ha.

obręb wsi Niewodowo, Kalinowo, Drozdowo, Piątnica - -gmina Piątnica

naturalny zbiornik wodny

11.   

Piaskowa Górka-Krzewo

1,77 ha.

obręb wsi Krzewo – gmina Piątnica

siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

12.   

Bagno

0,50 ha.

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

13.   

Bagno

1,41 ha.

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

14.   

Bagno

0,63 ha.

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

15.   

Bagno

0,72 ha.

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

16.   

Bagno

14,78 ha

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

17.   

Bagno

8,45 ha.

obręb wsi Zbójna – gmina Zbójna

bagno

18.   

Bagno

0,42 ha

obręb wsi Wyk – gmina Zbójna

bagno

19.   

Bagno

0,79 ha.

obręb wsi Wyk – gmina Zbójna

bagno

20.   

Bagno

0,20 ha.

obręb wsi Wyk – gmina Zbójna

bagno

21.   

Bagno

1,15 ha.

obręb wsi Wyk – gmina Zbójna

bagno

22.   

Starorzecze Narwi

2,51 ha

obręb wsi Szablak – gmina Nowogród

starorzecze