Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Konieczna niezbędna pomoc medyczna

DATA PUBLIKACJI: 2020-04-21 08:07 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Podjęliśmy działania, aby uruchomić podstawowe poradnie specjalistyczne i szpitalny oddział ratunkowy w innej iż dotychczas lokalizacji.
Zdjęcie

1

W dniu 20 kwietnia 2020 r. skierowane zostało następujące pismo w tej sprawie do Wojewody Podlaskiego:

Pan Bohdan Józef Paszkowski

Wojewoda Podlaski

Decyzją Pana Wojewody nr NK-I.0522.32.2020.JP z dnia 13 marca 2020 r. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny do odwołania, w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oraz zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa podlaskiego.

Zanim Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został przekształcony w jednoimienny, świadczył on szeroki zakres usług medycznych dobrej jakości, co potwierdzał wysoki III stopień kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczenia opieki zdrowotnej (PSZ) - dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego (51 tys.) i Miasta Łomży (63 tys.), czyli łącznie ponad 110 tysięcy ludności. Szpital ten posiadał jako jedyny w województwie podlaskim III stopień kwalifikacji, wyższy – ogólnopolski – posiadają tylko 3 szpitale: SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Szpital ten był jedynym szpitalem na naszym terenie. Bezsprzecznym faktem, zatem jest, iż zagospodarowanie go na potrzeby epidemii, spowodowało, że ludność zamieszkała na terenie łomżyńskim została bez dostępu na terenie miasta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR-u) oraz większości poradni specjalistycznych, gdyż niemożliwe jest ich funkcjonowanie w dotychczasowej lokalizacji, ze względu na procedury i ryzyko związane z COVID-19, oraz dotychczasowym zakresie (udzielane są jedynie teleporady dla dotychczasowych pacjentów).

W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży działało 29 specjalistycznych poradni, których pacjenci z dnia na dzień stracili możliwość odbycia wizyt, często długo wyczekiwanych. Nasi mieszkańcy zaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - otrzymali informację, iż mogą uzyskać pomoc w innych poradniach specjalistycznych umiejscowionych m.in. w Kolnie, Grajewie, Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem. Sytuacja ta spowodowała, że pacjenci muszą:

  • na nowo zapisać się do ustalonego w danej poradni systemu kolejkowego, tym samym okres oczekiwania na wizytę może wpłynąć na ich stan zdrowia, skutkując pogorszeniem się kondycji psychofizycznej poszczególnych osób;
  • dojechać do poradni kilkadziesiąt kilometrów (od ok. 30 km do ok. 100 km);
  • Szpital Ogólny w Kolnie, Szpital Ogólny im. dr W. Ginela Grajewie, Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. i Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem to szpitale I stopnia kwalifikacji, a więc nie posiadające pełnego zakresu usług medycznych.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia czas dojazdu karetki do pacjenta i udzielenia mu pomocy na oddalonych szpitalnych oddziałach ratunkowych wydłużył się nieporównywalnie, co w przypadku pacjentów chociażby z poważnymi problemami kardiologicznymi, rodzi potężne ryzyko dla ich życia i zdrowia.

Mając na uwadze powyższe oraz płynące od mieszkańców sygnały pełne obaw o ich własne życie i życie ich bliskich, dokładamy wszelkich starań, aby wspomagać służbę zdrowia w tym trudnym czasie stanu epidemii we wszystkich możliwych zakresach - finansowo, organizacyjnie i osobowo.

Powiat Łomżyński w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii:

1) udzielił wsparcia finansowego dla:

a) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, przekształconego w szpital jednoimienny, w kwocie 80.000,00 zł na budowę śluz zabezpieczających,

b) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży w kwocie 12.000,00 zł na środki dezynfekcyjne, odzież ochronną oraz paliwo do ambulansów i pojazdów ratowniczych,

c) Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Grupie Ratowniczej „Nadzieja” w kwocie 8.000,00 zł na środki dezynfekcyjne, odzież ochronną oraz paliwo do ambulansów i pojazdów ratowniczych;

2) użyczył nieodpłatnie pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży o powierzchni 134 m2 (dużą salę i 2 przyległe łazienki) z odrębnym wejściem od strony Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, z przeznaczeniem na pobyt i odpoczynek pracowników medycznych Biorącego w użyczenie, od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.;

3) organizuje i koordynuje inne działania w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

            Powiat Łomżyński poprzez prowadzony Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w którego systemie znajduje się ponad 36 tys. pacjentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, miasta Łomży i powiatu kolneńskiego, dokłada wszelkich starań, aby wszyscy potrzebujący opieki medycznej, otrzymali ją w należytym zakresie. I tak przykładowo - reagując na zmiany, jakie wprowadzono w związku z przekształceniem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, wskutek czego nawet konieczne usługi medyczne stały się niedostępne na terenie miasta, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej zawarł umowę na świadczenie usług diagnostyki obrazowej ze Szpitalem Ogólnym w Kolnie.

            Prowadzony przez Powiat Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy jednak tylko usługi podstawowej opieki zdrowotnej i to dla ok. 1/3 mieszkańców naszego terenu, co jednocześnie powoduje, iż nie mamy żadnego wpływu na zakres usług świadczonych dla naszych mieszkańców w NZOZ-ach i poradniach specjalistycznych.

            Biorąc pod uwagę złożoność problemu, jego istotność dla życia tysięcy mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży oraz zakładany horyzont czasowy i predykcje dla stanu epidemii, koniecznym jest uruchomienie w Łomży podstawowych poradni: kardiologicznej, pulmonologicznej, ortopedycznej i internistycznej oraz szpitalnego oddziału ratunkowego w innej niż dotychczasowa lokalizacji. Jest to absolutne minimum, jakie należy zabezpieczyć dla naszych mieszkańców jak najszybciej, by nie dopuścić do sytuacji, iż będą umierać na skutek braku dostępności do podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej, a nie COVID-19. Problem ten funkcjonuje w przestrzeni społecznej od początku wprowadzonych zmian. Jest on co raz częściej artykułowany zarówno przez osoby indywidualne, jak i organizacje.

            Powiat Łomżyński deklaruje współpracę w zakresie, jakim będzie mógł wesprzeć działania Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego.

Starosta Lech Marek Szabłowski

Załączniki do pobrania:

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej