Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
21°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

DATA PUBLIKACJI: 2020-03-20 17:06 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | koronawirus,
W piątek 20 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia.
Zdjęcie

1
 1. Bieżąca sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:

- dostępnych jest 476 łóżek;

- hospitalizowanych jest 5 pacjentów, w tym 1 przyjęty 19.03.2020 r. z podejrzeniem COVID-19;

- montowane są śluzy na poszczególnych oddziałach – prace w tym zakresie zostaną zakończone najpóźniej rano 21.03.2020 r.;

- zamontowana została oczyszczalnia ścieków;

- zostały zgłoszone przez Dyrektora do Wojewody Podlaskiego potrzeby w zakresie skierowania do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w trybie art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) 13 lekarzy różnych specjalności: chorób zakaźnych, anestezjologów, hemodynamistów, pediatrów, chorób wewnętrznych;

- prowadzone są szkolenia pracowników;

- NPL (nocna i świąteczna pomoc lekarska) funkcjonuje w wydzielonym budynku przy Szpitalu;

- SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) funkcjonuje jedynie dla potrzeb pacjentów z podejrzeniem koronawirusa;

- nie ma możliwości zorganizowania ogólnodostępnego SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży;

- Szpital Wojewódzki w Łomży nadal potrzebuje wsparcia finansowego z wszelkich dostępnych źródeł;

- Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zgłosił potrzebę zabezpieczenia budynku, w którym zamieszka personel medyczny łomżyńskiego szpitala na czas trwania epidemii.

 1. Zarząd Województwa Podlaskiego w ciągu ostatniego tygodnia przekazał dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem skutków zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 765 517,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 2. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę w dniu 18 marca 2020 r. na użyczenie 2 sztuk respiratorów przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
 3. Zarząd Województwa Podlaskiego uruchamia aktualnie projekt pozakonkursowy o wartości 22 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w ramach którego Szpital Wojewódzki w Łomży będzie mógł ubiegać się dodatkową pomoc.
 4. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy środki finansowe ujęte w planie budżetu na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, które się nie odbyły lub nie odbędą na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, na walkę z koronawirusem.
 5. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego zadeklarował dalsze finansowe wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
 6. Wicewojewodzie Podlaskiemu zgłoszono potrzebę:

- uruchomienia dodatkowej karetki pogotowia stacjonującej w Jedwabnem dla Gmin Jedwabne, Wizna i Przytuły;

- wzmocnienia opieki medycznej w zakresie psychiatrii;

- wydzielenia w CPR dyspozytora, który wskaże jadącemu własnym transportem pacjentowi, szpital dysponujący wolnym miejscem.

 1. Wicewojewoda Podlaski poinformował o możliwości korzystania przez naszych mieszkańców z usług medycznych świadczonych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, w szczególności w zakresie kardiologii.
 2. Wicewojewoda Podlaski poinformował o zatwierdzeniu miejsc kwarantanny:

- dla mieszkańców Łomży – Dom Studenta Rubikon w Łomży;

- dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego – Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

 1. Ustalono potrzebę wystąpienia do wszystkich samorządów województwa podlaskiego o pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży celem jak najlepszego przygotowania do leczenia chorych zagrożonych koronawirusem z całego województwa podlaskiego.
 2. Łomżyńskie samorządy podtrzymały deklarację pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
 3. Związki zawodowe funkcjonujące w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży zadeklarowały pełne wsparcie dla Dyrektora, również finansowe.
 4. Grupa Ratownicza Nadzieja od dziś wprowadziła karetkę pogotowia do systemu transportu pacjentów NPL, potrzebuje jednak wsparcia finansowego prowadzonej w tym zakresie działalności.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Wicewojewoda Podlaski - Tomasz Madras
 2. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś
 3. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Piotr Modzelewski
 4. Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski
 5. Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska
 6. Burmistrz Jedwabnego – Adam Mariusz Niebrzydowski
 7. Burmistrz Nowogrodu – Grzegorz Andrzej Palka
 8. Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys
 9. Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski
 10. Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski
 11. Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski
 12. Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski
 13. Wójt Gminy Wizna – Mariusz Soliwoda
 14. Zastępca Prezydenta Łomży – Andrzej Stypułkowski
 15. Sekretarz Gminy Zbójna – Tomasz Chojnowski
 16. Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Andrzej Duda
 17. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia UMWP – Monika Anna Borkowska
 18. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Jacek Roleder
 19. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Sławomir Szajda
 20. Przełożona pielęgniarek odpowiadająca za średni personel medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Ewelina Potaś
 21. Kierownik Delegatury NFZ w Łomży – Jerzy Cwalina
 22. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Przemysław Gosk
 23. Kierownik Sekcji Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Artur Arszułowicz
 24. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Stanisław Studencki
 25. Prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja – ks. Radosław Kubeł
 26. Przewodnicząca OZZPiP ZOZ w Łomży – Katarzyna Jarocka
 27. Przedstawiciel OZZPiP ZOZ w Łomży – Ewa Kowalewska

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej