Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

DATA PUBLIKACJI: 2020-03-20 17:06 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | koronawirus,
W piątek 20 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia.
Zdjęcie

1
 1. Bieżąca sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:

- dostępnych jest 476 łóżek;

- hospitalizowanych jest 5 pacjentów, w tym 1 przyjęty 19.03.2020 r. z podejrzeniem COVID-19;

- montowane są śluzy na poszczególnych oddziałach – prace w tym zakresie zostaną zakończone najpóźniej rano 21.03.2020 r.;

- zamontowana została oczyszczalnia ścieków;

- zostały zgłoszone przez Dyrektora do Wojewody Podlaskiego potrzeby w zakresie skierowania do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w trybie art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) 13 lekarzy różnych specjalności: chorób zakaźnych, anestezjologów, hemodynamistów, pediatrów, chorób wewnętrznych;

- prowadzone są szkolenia pracowników;

- NPL (nocna i świąteczna pomoc lekarska) funkcjonuje w wydzielonym budynku przy Szpitalu;

- SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) funkcjonuje jedynie dla potrzeb pacjentów z podejrzeniem koronawirusa;

- nie ma możliwości zorganizowania ogólnodostępnego SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży;

- Szpital Wojewódzki w Łomży nadal potrzebuje wsparcia finansowego z wszelkich dostępnych źródeł;

- Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zgłosił potrzebę zabezpieczenia budynku, w którym zamieszka personel medyczny łomżyńskiego szpitala na czas trwania epidemii.

 1. Zarząd Województwa Podlaskiego w ciągu ostatniego tygodnia przekazał dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem skutków zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 765 517,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 2. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę w dniu 18 marca 2020 r. na użyczenie 2 sztuk respiratorów przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
 3. Zarząd Województwa Podlaskiego uruchamia aktualnie projekt pozakonkursowy o wartości 22 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w ramach którego Szpital Wojewódzki w Łomży będzie mógł ubiegać się dodatkową pomoc.
 4. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy środki finansowe ujęte w planie budżetu na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, które się nie odbyły lub nie odbędą na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, na walkę z koronawirusem.
 5. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego zadeklarował dalsze finansowe wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
 6. Wicewojewodzie Podlaskiemu zgłoszono potrzebę:

- uruchomienia dodatkowej karetki pogotowia stacjonującej w Jedwabnem dla Gmin Jedwabne, Wizna i Przytuły;

- wzmocnienia opieki medycznej w zakresie psychiatrii;

- wydzielenia w CPR dyspozytora, który wskaże jadącemu własnym transportem pacjentowi, szpital dysponujący wolnym miejscem.

 1. Wicewojewoda Podlaski poinformował o możliwości korzystania przez naszych mieszkańców z usług medycznych świadczonych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, w szczególności w zakresie kardiologii.
 2. Wicewojewoda Podlaski poinformował o zatwierdzeniu miejsc kwarantanny:

- dla mieszkańców Łomży – Dom Studenta Rubikon w Łomży;

- dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego – Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

 1. Ustalono potrzebę wystąpienia do wszystkich samorządów województwa podlaskiego o pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży celem jak najlepszego przygotowania do leczenia chorych zagrożonych koronawirusem z całego województwa podlaskiego.
 2. Łomżyńskie samorządy podtrzymały deklarację pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
 3. Związki zawodowe funkcjonujące w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży zadeklarowały pełne wsparcie dla Dyrektora, również finansowe.
 4. Grupa Ratownicza Nadzieja od dziś wprowadziła karetkę pogotowia do systemu transportu pacjentów NPL, potrzebuje jednak wsparcia finansowego prowadzonej w tym zakresie działalności.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Wicewojewoda Podlaski - Tomasz Madras
 2. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś
 3. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Piotr Modzelewski
 4. Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski
 5. Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska
 6. Burmistrz Jedwabnego – Adam Mariusz Niebrzydowski
 7. Burmistrz Nowogrodu – Grzegorz Andrzej Palka
 8. Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys
 9. Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski
 10. Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski
 11. Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski
 12. Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski
 13. Wójt Gminy Wizna – Mariusz Soliwoda
 14. Zastępca Prezydenta Łomży – Andrzej Stypułkowski
 15. Sekretarz Gminy Zbójna – Tomasz Chojnowski
 16. Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Andrzej Duda
 17. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia UMWP – Monika Anna Borkowska
 18. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Jacek Roleder
 19. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Sławomir Szajda
 20. Przełożona pielęgniarek odpowiadająca za średni personel medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Ewelina Potaś
 21. Kierownik Delegatury NFZ w Łomży – Jerzy Cwalina
 22. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Przemysław Gosk
 23. Kierownik Sekcji Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Artur Arszułowicz
 24. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Stanisław Studencki
 25. Prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja – ks. Radosław Kubeł
 26. Przewodnicząca OZZPiP ZOZ w Łomży – Katarzyna Jarocka
 27. Przedstawiciel OZZPiP ZOZ w Łomży – Ewa Kowalewska

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej