Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Powiat Łomżyński trzeci w województwie w pozyskiwaniu środków z FDS!

DATA PUBLIKACJI: 2019-12-27 09:59 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | powiat,
Potrzeby w zakresie infrastruktury na naszym terenie, zwłaszcza tej drogowej, zawsze były ogromne. Niewielki budżet Powiatu nigdy nie był w stanie im sprostać. Bez środków zewnętrznych realizacja tych zadań w stopniu, który można byłoby uznać za minimalnie adekwatny do potrzeb, nigdy nie byłaby możliwa.
Zdjęcie

2
Zdjęcie

Budowa nowych dróg i remonty istniejących to priorytet, jeśli chodzi o inwestycje powiatowe. Dzięki nowemu rządowemu instrumentowi, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych, zmaksymalizowaliśmy nasze wysiłki, aby pozyskać jak największe środki na ten właśnie cel, już w pierwszym naborze  - do 12 kwietnia 2019 r. Wszystkie złożone przez nas wnioski (10) zostały przez  Wojewodę Podlaskiego ocenione pozytywnie i umieszczone na liście do dofinansowania przekazanej dla Prezesa Rady Ministrów, który ostatecznie ją zatwierdził zwiększając dla Powiatu Łomżyńskiego dofinansowanie do maksymalnego – 80%. To ogromna radość i osobista satysfakcja dla władz Powiatu, ale też dla nas wszystkich – Mieszkańców. Jednorazowo pozyskaliśmy środki na przebudowę i remont 14,6 km dróg! Część z nich już została wykonana.

Trzeba pamiętać, że finalny proces realizacji inwestycji, czyli to co jesteśmy w stanie ocenić okiem, poprzedzają najczęściej żmudne  wielomiesięczne procedury związane z wyznaczeniem pasa drogowego, podziałami administracyjnymi, uzyskaniem różnego rodzaju decyzji wydawanych przez określone organy, jak chociażby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenie na budowę, czy innych wymaganych prawem. Znając całe uwarunkowania danej inwestycji, wszystkie pokonane przeszkody, zawsze się cieszmy, gdy oddajemy ją dla Państwa do użytkowania.

            A jak wypadamy na tle innych powiatów z terenu naszego województwa? Liczby zawsze dają najlepszy obraz rzeczywistości ekonomicznej, czy gospodarczej.

Budżet (wydatki ogółem) w 2018 roku powiatów ziemskich województwa podlaskiego, które ubiegały się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze 12 kwiecień 2019 r.

Dofinansowanie powiatów ziemskich województwa podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych - nabór 12 kwiecień 2019 r.

Powiat Białostocki

    181 000 000,00 zł

Powiat Wysokomazowiecki

    41 861 014,61 zł

Powiat Wysokomazowiecki

      93 700 000,00 zł

Powiat Białostocki

    19 551 195,37 zł

Powiat Sokólski

      91 100 000,00 zł

Powiat Łomżyński

    13 942 371,69 zł

Powiat Siemiatycki

      77 100 000,00 zł

Powiat Sokólski

    10 659 153,78 zł

Powiat Augustowski

      74 100 000,00 zł

Powiat Augustowski

      7 558 999,83 zł

Powiat Bielski

      73 600 000,00 zł

Powiat Moniecki

      4 313 882,55 zł

Powiat Zambrowski

      63 000 000,00 zł

Powiat Siemiatycki

      4 246 519,35 zł

Powiat Grajewski

      50 600 000,00 zł

Powiat Zambrowski

      3 957 000,00 zł

Powiat Moniecki

      48 700 000,00 zł

Powiat Hajnowski

      3 450 517,13 zł

Powiat Hajnowski

      47 400 000,00 zł

Powiat Grajewski

      3 079 361,02 zł

Powiat Łomżyński

     41 500 000,00 zł

Powiat Suwalski

      2 228 638,07 zł

Powiat Suwalski

      31 600 000,00 zł

Powiat Sejneński

      1 731 629,21 zł

Powiat Sejneński

      23 800 000,00 zł

Powiat Bielski

      1 661 335,03 zł

Tabela: opracowanie własne*                                                                          

Tabela-1.jpg

Wykres: opracowanie własne*                                                                          

Analiza ta została zainspirowana pytaniem jednego z dziennikarzy, o to jak nam się udało pozyskać tak duże środki, na tle innych powiatów, przy tak niewielkim budżecie.

Okazuje się, że pozyskane przez nas środki, to trzecia wielkość w województwie podlaskim, zaraz za tak bogatymi powiatami jak Powiat Wysokomazowiecki i Powiat Białostocki, których budżety stanowią wielokrotność naszego.

Przedstawione efekty uzyskaliśmy m.in. dzięki temu, że podjęliśmy ryzyko, iż przy niektórych inwestycjach wymagane pozwolenia otrzymamy dosłownie w ostatniej chwili (dziś wiemy, że tak się stało), skierowaliśmy wszystkie środki inwestycyjne do realizacji zadań w ramach Funduszu oraz na bieżąco współpracujemy ze wszystkimi gminami z naszego terenu, respektując ich potrzeby w tym zakresie. Współpraca ta jest bardzo budująca, w każdym tego słowa znaczeniu, zwłaszcza, że Państwo najczęściej nie rozróżniacie, kto jest zarządcą danej drogi – gmina, powiat, czy województwo, po prostu chcecie poruszać się bezpiecznie i komfortowo.

Prócz środków, wymienionych wyżej pozyskaliśmy w 2019 r. ok. 1 600 000,00 zł dofinansowania na 2 inwestycje drogowe, na które wnioski zostały złożone jesienią 2018 r., tj. rozbudowę drogi w Konarzycach - ul. Młynarska i rozbudowę drogi w Kuziach, na które środki przyznano z FDS, jeszcze przed I naborem ogłoszonym w kwietniu 2019 r. To daje łącznie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku ponad 15 500 000,00 zł dofinansowania.

Ponadto pozyskaliśmy również z rezerwy Ministra Infrastruktury na przebudowę mostu w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z dojazdami ok. 2 000 000,00 zł (zadanie to wprowadziliśmy do budżetu 2019 roku autopoprawką w grudniu 2018 roku) oraz z rezerwy MSWiA dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tzw. "klęskówki" - 728 000,00 zł. 

Sumując wszystkie inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w 2019 roku, otrzymujemy łączną wielkość 25 714 284,70 zł, co jest ogromną, rekordowo wysoką kwotą dla naszego Powiatu!

Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach Funduszu Dróg Samorządowych równie skutecznie uda nam się aplikować o kolejne środki na nasze drogi.

 

* opracowano na podstawie „Listy zmieniona nr 3 zadań do dofinansowania w ramach Funduszu” dostępnej na https://puw.bip.gov.pl/listy-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania/280132_lista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu.html oraz „Statystyczne Vademecum Samorządowca” – portrety powiatów dostępnego na https://bialystok.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/?pdf=1

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej