Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wręczyliśmy stypendia i Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu!

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-12 23:56 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | kultura, powiat,
W dniu 11 listopada 2019 roku w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie wręczyliśmy stypendia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w klasach V-VIII w szkołach podstawowych położonych na terenie Powiatu Łomżyńskiego oraz Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Stypendystka - Katarzyna Boguska, Stypendystka - Eliza Modzelewska, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Stypendystka - Katarzyna Boguska, Stypendystka - Eliza Modzelewska, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

20
Wiktoria Perzanowska i Alicja Kopczewska w piosence "Rozkwitały pąki białych róż", 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Dyrektor Anna Archacka i Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Eliza Modzelewska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Katarzyna Boguska, i Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Katarzyna Boguska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Żaklina i Michał Olchowik. grają „Poloneza Ogińskiego” i „Liber Tango”. 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Odbierająca w imieniu Laureata Zdzisława Dobrowolskiego Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie sportu - żona Alicja Dobrowolska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Odbierająca w imieniu Laureata Zdzisława Dobrowolskiego Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie sportu - żona Alicja Dobrowolska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Pan Tadeusz Grabowski Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie kultury, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie kultury - Pan Tadeusz Grabowski, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Aleksandra Sokołowska śpiewająca "Wolność" Marka Grechuty, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

W ten wyjątkowy sposób postanowiliśmy uczcić Narodowe Święto Niepodległości pokazując nie tylko wymiar historyczny tego dnia, ale także i aktualne formy patriotyzmu. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawiając do zgromadzonych licznie w salonie dworskim gości wyraził przekonanie, iż zarówno nagrodzeni Stypendyści, jak i Laureaci Nagrody - dzisiejsi bohaterzy, są współczesnymi patriotami, pracując obecnie na rzecz Niepodległej.

Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportu otrzymała Eliza Modzelewska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach. Eliza jest uzdolniona tenisistką (tenis stołowy) zajmującą miejsca na podium wielu konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej otrzymała Katarzyna  Boguska uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach, wszechstronnie  utalentowana artystycznie. Kasia ma szczególne osiągnięcia w tańcu nowoczesnym zajmując miejsca na podium w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach indywidualnych oraz zespołowo na mistrzostwach świata.

Stypendystki zostały wyłonione w głosowaniu Komisji Stypendialnej, pracującej pod przewodnictwem Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego osobom, które swoim talentem, aktywnością, pełnymi pasji działaniami społecznymi, oryginalnymi przedsięwzięciami, wniosły trwały wkład w przestrzeń życia kulturalnego,  społeczno-gospodarczego Ziemi Łomżyńskiej, w upowszechnianie i rozwój sportu. Społecznicy Ci działając bezinteresownie w swoich środowiskach wpływają twórczo, na „Małe Ojczyzny”, wzbogacając je. Są Postaciami barwnymi, rozpoznawalnymi, cieszą się nie kwestionowanym uznaniem w środowiskach, w których żyją i działają.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie sportu otrzymał Pan  Zdzisław Dobrowolski, w ramach inicjatywy własnej Starosty.

Zdzisław Dobrowolski to nauczyciel, animator sportu, osoba niezwykle aktywna w obszarze sportu Powiatu Łomżyńskiego. Od 20 lat  jest członkiem  Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, a od 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współpracy ze szkołami, corocznie organizuje  pond 60 imprez sportowych w 10 popularnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jednocześnie od 2008 r. jest  członkiem  Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego SZS i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć członkiem Komisji  Odwoławczej rozstrzygającej sporne sprawy.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie kultury otrzymał Pan Tadeusz Grabowski, na wniosek Wójta Gminy Wizna – Pana Mariusza Soliwody.

Tadeusz Grabowski  to  pochodzący spod Wizny artysta ludowy, muzyk, lutnik, poeta, rolnik. Urodzony w 1921 roku. Jest niezwykłym, samorodnym  talentem. Gra na własnoręcznie wykonanych instrumentach – skrzypcach, mandolinie i gitarze, śpiewa, pisze wiersze. Występuje na lokalnych uroczystościach, imprezach, akademiach.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie inicjatywy społeczno-gospodarczej otrzymał  Pan  Mariusz  Niziński, na wniosek Wójta Gminy Łomża – Pana Piotra Kłysa.

Mariusz  Niziński to pomysłodawca utworzenia i dyrektor organizacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia”, dla amatorów biegania. Jest społecznikiem  i znakomitym  menedżerem. Wziął udział w ponad 500. otwartych imprezach biegowych, z czego sto sam zorganizował, biega od trzydziestu  lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu udało mu się zorganizować szereg  imprez biegowych i integracyjnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego  i Miasta Łomży, m.in.: cykl biegów „Giełczyn biega”, „Bieg z butelką mleka w Piątnicy”, „Bieg po miód w Giełczynie”, „Bieg po żywą świnię”, „ Nocny Bieg z Latarkami”, dwukrotnie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Jednaczewie, półmaraton łomżyński.

Laureaci zostali wyłonieni w głosowaniu Kapituły Konkursu, pracującej pod przewodnictwem Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej i zatwierdzeni przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Stypendia i Nagrody, w kwocie 2 500 zł brutto każda, wręczyli: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska. Laureaci Nagrody, prócz dyplomów, otrzymali Statuetki Św. Wawrzyńca – bohaterskiego męczennika, dla którego skarbem byli najbardziej potrzebujący, a którego podobizna widnieje w herbie Powiatu. Statuetki są autorskim dziełem Pani Edyty Barańskiej – cenionego artysty ceramiki z Gdańska.

Naszymi gośćmi byli Laureaci Nagrody i Stypendyści, ich rodziny, trenerzy, nauczyciele, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Dowódca 18. Pułku Logistycznego w Łomży - płk Paweł Gałązka, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży – ppłk Tomasz Żyłka, Kierownik Warsztatów Technicznych Łomża mjr Marek Niedźwiecki, Kierownik Klubu Wojskowego w Łomży ppłk Ryszard Matuszewski, radni Powiatu Łomżyńskiego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne osoby przybyłe na uroczystość.

Piękną oprawę gali zapewnił Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – instytucja kultury Powiatu Łomżyńskiego kierowana przez Jarosława Cholewickiego. Zgromadzonych powitała doskonale znana, przygotowana w nowej aranżacji, piosenka „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Alicji Kopczewskiej i Wiktorii Perzanowskiej. Wokalistki wydobyły z niej poruszającą treść umiejętnie posługując się całą gamą pięknych dźwięków. Instrumentalnie zabrzmiały eleganckie utwory – „Polonez Ogińskiego” i „Liber Tango” - wykonane przez Żaklinę i Michała Olchowik. Na koniec usłyszeliśmy „Wolność” Marka Grechuty przejmująco zaśpiewaną przez Aleksandrę Sokołowską.  Występująca młodzież kształci swoje umiejętności w Studiu Wokalnym  ROK  w Łomży, pod opieką Agnieszki Żemek – Pawczyńskiej. Nad dźwiękiem czuwał Grzegorz Sekmistrz.        

Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Gosk – starszy specjalista w Wydziale RSGP Starostwa.           

Organizacyjnie wydarzenie koordynowała Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – Pani Edyta Zawojska.

 

Nagrodzonym jeszcze raz – gratulujemy serdecznie!

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej