Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
18°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Wręczyliśmy stypendia i Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu!

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-12 23:56 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | kultura, powiat,
W dniu 11 listopada 2019 roku w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie wręczyliśmy stypendia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w klasach V-VIII w szkołach podstawowych położonych na terenie Powiatu Łomżyńskiego oraz Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Stypendystka - Katarzyna Boguska, Stypendystka - Eliza Modzelewska, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Stypendystka - Katarzyna Boguska, Stypendystka - Eliza Modzelewska, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

20
Wiktoria Perzanowska i Alicja Kopczewska w piosence "Rozkwitały pąki białych róż", 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Dyrektor Anna Archacka i Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Eliza Modzelewska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Katarzyna Boguska, i Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Stypendystka - Katarzyna Boguska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie 11.11.2019 r., Goście na Gali wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Żaklina i Michał Olchowik. grają „Poloneza Ogińskiego” i „Liber Tango”. 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Odbierająca w imieniu Laureata Zdzisława Dobrowolskiego Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie sportu - żona Alicja Dobrowolska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Odbierająca w imieniu Laureata Zdzisława Dobrowolskiego Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie sportu - żona Alicja Dobrowolska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Pan Tadeusz Grabowski Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie kultury, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Pani Elżbieta Gosk - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w dziedzinie kultury - Pan Tadeusz Grabowski, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Aleksandra Sokołowska śpiewająca "Wolność" Marka Grechuty, 11.11.2019 r., Gala wręczenia stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

W ten wyjątkowy sposób postanowiliśmy uczcić Narodowe Święto Niepodległości pokazując nie tylko wymiar historyczny tego dnia, ale także i aktualne formy patriotyzmu. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawiając do zgromadzonych licznie w salonie dworskim gości wyraził przekonanie, iż zarówno nagrodzeni Stypendyści, jak i Laureaci Nagrody - dzisiejsi bohaterzy, są współczesnymi patriotami, pracując obecnie na rzecz Niepodległej.

Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportu otrzymała Eliza Modzelewska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach. Eliza jest uzdolniona tenisistką (tenis stołowy) zajmującą miejsca na podium wielu konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej otrzymała Katarzyna  Boguska uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach, wszechstronnie  utalentowana artystycznie. Kasia ma szczególne osiągnięcia w tańcu nowoczesnym zajmując miejsca na podium w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach indywidualnych oraz zespołowo na mistrzostwach świata.

Stypendystki zostały wyłonione w głosowaniu Komisji Stypendialnej, pracującej pod przewodnictwem Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego osobom, które swoim talentem, aktywnością, pełnymi pasji działaniami społecznymi, oryginalnymi przedsięwzięciami, wniosły trwały wkład w przestrzeń życia kulturalnego,  społeczno-gospodarczego Ziemi Łomżyńskiej, w upowszechnianie i rozwój sportu. Społecznicy Ci działając bezinteresownie w swoich środowiskach wpływają twórczo, na „Małe Ojczyzny”, wzbogacając je. Są Postaciami barwnymi, rozpoznawalnymi, cieszą się nie kwestionowanym uznaniem w środowiskach, w których żyją i działają.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie sportu otrzymał Pan  Zdzisław Dobrowolski, w ramach inicjatywy własnej Starosty.

Zdzisław Dobrowolski to nauczyciel, animator sportu, osoba niezwykle aktywna w obszarze sportu Powiatu Łomżyńskiego. Od 20 lat  jest członkiem  Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, a od 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współpracy ze szkołami, corocznie organizuje  pond 60 imprez sportowych w 10 popularnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jednocześnie od 2008 r. jest  członkiem  Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego SZS i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć członkiem Komisji  Odwoławczej rozstrzygającej sporne sprawy.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie kultury otrzymał Pan Tadeusz Grabowski, na wniosek Wójta Gminy Wizna – Pana Mariusza Soliwody.

Tadeusz Grabowski  to  pochodzący spod Wizny artysta ludowy, muzyk, lutnik, poeta, rolnik. Urodzony w 1921 roku. Jest niezwykłym, samorodnym  talentem. Gra na własnoręcznie wykonanych instrumentach – skrzypcach, mandolinie i gitarze, śpiewa, pisze wiersze. Występuje na lokalnych uroczystościach, imprezach, akademiach.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie inicjatywy społeczno-gospodarczej otrzymał  Pan  Mariusz  Niziński, na wniosek Wójta Gminy Łomża – Pana Piotra Kłysa.

Mariusz  Niziński to pomysłodawca utworzenia i dyrektor organizacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia”, dla amatorów biegania. Jest społecznikiem  i znakomitym  menedżerem. Wziął udział w ponad 500. otwartych imprezach biegowych, z czego sto sam zorganizował, biega od trzydziestu  lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu udało mu się zorganizować szereg  imprez biegowych i integracyjnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego  i Miasta Łomży, m.in.: cykl biegów „Giełczyn biega”, „Bieg z butelką mleka w Piątnicy”, „Bieg po miód w Giełczynie”, „Bieg po żywą świnię”, „ Nocny Bieg z Latarkami”, dwukrotnie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Jednaczewie, półmaraton łomżyński.

Laureaci zostali wyłonieni w głosowaniu Kapituły Konkursu, pracującej pod przewodnictwem Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej i zatwierdzeni przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Stypendia i Nagrody, w kwocie 2 500 zł brutto każda, wręczyli: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska. Laureaci Nagrody, prócz dyplomów, otrzymali Statuetki Św. Wawrzyńca – bohaterskiego męczennika, dla którego skarbem byli najbardziej potrzebujący, a którego podobizna widnieje w herbie Powiatu. Statuetki są autorskim dziełem Pani Edyty Barańskiej – cenionego artysty ceramiki z Gdańska.

Naszymi gośćmi byli Laureaci Nagrody i Stypendyści, ich rodziny, trenerzy, nauczyciele, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Dowódca 18. Pułku Logistycznego w Łomży - płk Paweł Gałązka, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży – ppłk Tomasz Żyłka, Kierownik Warsztatów Technicznych Łomża mjr Marek Niedźwiecki, Kierownik Klubu Wojskowego w Łomży ppłk Ryszard Matuszewski, radni Powiatu Łomżyńskiego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne osoby przybyłe na uroczystość.

Piękną oprawę gali zapewnił Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – instytucja kultury Powiatu Łomżyńskiego kierowana przez Jarosława Cholewickiego. Zgromadzonych powitała doskonale znana, przygotowana w nowej aranżacji, piosenka „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Alicji Kopczewskiej i Wiktorii Perzanowskiej. Wokalistki wydobyły z niej poruszającą treść umiejętnie posługując się całą gamą pięknych dźwięków. Instrumentalnie zabrzmiały eleganckie utwory – „Polonez Ogińskiego” i „Liber Tango” - wykonane przez Żaklinę i Michała Olchowik. Na koniec usłyszeliśmy „Wolność” Marka Grechuty przejmująco zaśpiewaną przez Aleksandrę Sokołowską.  Występująca młodzież kształci swoje umiejętności w Studiu Wokalnym  ROK  w Łomży, pod opieką Agnieszki Żemek – Pawczyńskiej. Nad dźwiękiem czuwał Grzegorz Sekmistrz.        

Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Gosk – starszy specjalista w Wydziale RSGP Starostwa.           

Organizacyjnie wydarzenie koordynowała Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – Pani Edyta Zawojska.

 

Nagrodzonym jeszcze raz – gratulujemy serdecznie!

 

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej