Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wykaz zabytków archeologicznych na terenie powiatu łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-24 21:03 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Wyciąg z Rejestru C Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku - stan na dzień 18.03.2019 r.
źródło: https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/rejestr-c-zabytki-archeologiczne.html

Gmina ŁOMŻA

Stara Łomża

- Wzgórze św. Wawrzyńca

Nr rej. C-88, dec. 670-1/33/72 z dn. 2.11.1972

- grodzisko wczesnośredniowieczne - XI-XIII w.

Nr rej. C-87, dec. 670-1/7/67 z dn. 30.03.1967

 

 

Gmina NOWOGRÓD

Jankowo Skarbowo

- cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich  

Nr rej. 379A (łomż.), dec. KL.WKZ-5340-27/88 z dn. 16.12.1988 r. 

Mątwica

- Cmentarzysko zw. „Mogiłki”

Nr rej. 99-1/A (biał.), A-170 (łomż.), dec. 670-1/19/69 z dn. 12.11.1969 r.

Nowogród

- Plac Ziemowita, zw. „Końskim Rynkiem” (relikt d. rozplanowania miasta: warstwy osadnicze ze środkowej epoki kamienia i okresu wczesnośredniowiecznego)

Nr rej. 14/A (biał.), A-146 (łomż.), dec. KL.III 1/7/63 z dn. 23.11.1963 r.

 

 

Gmina PIĄTNICA

Drozdowo

- osada, XII-XVI w.

Nr rej. A-490 (łomż.), dec. KL.WKZ-5340-21/93 z dn. 18.03.1993

Rakowo – Czachy

- osada wczesnośredniowieczna (XI-XIII w.)

Nr rej. A-484 (łomż.), dec. Kl.WKZ-5340-15/92 z dn. 08.10.1992 r. 

 

 

Gmina PRZYTUŁY

Pieńki Okopne

- grodzisko wczesnośredniowieczne, XI-XIII w.,

Nr rej. 46/A (biał.), A - 188 (łomż.), dec. 670-1/6/67 z dn. 30.03.1967 r.

Pieńki Grodzisko

- cmentarzysko wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach kamiennych,

Nr rej. 175/A (biał.), A-162 (łomż.), dec. 670-1/32/72 z dn. 02.11.1972 r. 

 

Gmina ŚNIADOWO

Uśnik Kolonia

- cmentarzysko kurhanowe

Nr rej. 376A (łomż.), dec. KL-WKZ-5340-24/88 z dn. 29.11.1988

 

Gmina WIZNA

Ruś

- osada przygrodowa wczesnośredniowieczna, st. 1 XI-XIII w.

Nr rej. 177/1/A (biał.), A-164 (łomż.), dec. 670-1/41/72 z dn. 11.12.1972 r.

177/2/A, dec. 670-1/42/72, 177/3/A , dec. 670-1/43/72

- osada przygrodowa wczesnośredniowieczna, st. 2 XI-XIII w.

Nr rej. 178/1/A (biał.), A-165 (łomż.), dec. 670-1/44/72 z dn. 11.12.1972 r.

178/2/A , dec. 670-1/45/72, 178/3/A , dec. 670-1/46/72

178/4/A , dec. 670-1/47/72, 178/5/A , dec. 670-1/48/72

Sambory

- grodzisko - XI-XIII w.

nr rej. 75 A (biał.), A-151 (łomż), dec. 670-1/26/68 z dn. 25.10.1968

Wizna

- grodzisko zwane „Górą Zamkową” lub „Górą królowej Bony” - XI - XIII w.

Nr rej. 192/1/A, dec. 670/1/40/73 z dn. 19.11.1973

(aktualizacja dec. z dn. 9.02.1951 i z dn. 26.11.1956)