Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
25°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Wykaz zabytków nieruchomych na terenie powiatu łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-24 20:38 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Wyciąg z Rejestru A Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku - stan na dzień 18.03.2019 r.
źródło: https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/rejestr-a-zabytki-nieruchome.html

Gmina JEDWABNE

Borawskie

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 256 z 27.02.1987

Burzyn

- cmentarz rzym.-kat. (część), 1 poł. XIX, nr rej.: 299 z 10.06.1987

Jedwabne

- układ przestrzenny miasta, nr rej.: A-397 z 23.02.1990

- kościół par. p.w. św. Jakuba Ap., 1926, nr rej.: A-398 z 1.03.1990

- plebania, k. XIX, nr rej.: j.w.

- nagrobki o charakterze zabytkowym na cmentarzu rzym.-kat. (4 nagrobki), 1907-1945,

  nr rej.: 291 z 8.06.1987

- cmentarz żydowski, 1 poł XIX, nr rej.: 374 z 29.07.1988

- mogiła-pomnik, 1941, nr rej.: A-438 z 30.12.1991

- zespół dworski, 2 poł. XVIII-XIX:

     - dwór, nr rej.: A-269 z 14.08.1969

     - park z aleją kasztanowcową, nr rej.: A-269 z 30.11.1991

Makowskie

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 254 z 27.02.1987

Orlikowo

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 255 z 27.02.1987

 

 

Gmina ŁOMŻA

Czaplice

- dwór z terenem, 1860, nr rej.: A-467 z 30.12.1991:

Chojny Młode

- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich), nr rej.: 257 z 27.02.1987

- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich), nr rej.: 258 z 3.03.1987  

Gać

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 246 z 23.02.1987

Giełczyn

- cmentarz pomordowanych w II wojnie światowej, nr rej.: A-422 z 30.12.1991

Konarzyce

- szkoła, 1928, nr rej.: A-506 z 17.11.1993

Pniewo

- cmentarz - mogiła zbiorowa z II wojny światowej, nr rej.: A-444 z 30.12.1991

Puchały

- cmentarz rzym.-kat. “stary” (obok kościoła), XIX, nr rej.: 360 z 7.04.1988

- cmentarz rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: 359 z 7.04.1988

Sierzputy Młode

- cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, nr rej.: A-526 z 6.12.1994

 

 

Gmina MIASTKOWO

Czartoria

- cmentarz wojenny z 1920, nr rej.: A-430 z 30.12.1991

Drogoszewo

- spichrz, 1 poł. XIX, nr rej.: A-507 z 29.11.1993

Miastkowo

- kościół par. p.w. MB Różańcowej, XIX, nr rej.: 54 z 28.04.1980

- cmentarz rzym.-kat., XVIII/XIX, nr rej.: 301 z 11.06.1987

- dom dróżnika, tzw. konduktora, 1826, nr rej.: A-286 z 4.06.1987

Nowosiedliny

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-414 z 30.12.1994

Tarnowo

- mogiła ludności żydowskiej z II wojny światowej, nr rej.:A-424 z 30.12.1991

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

     - dwór, nr rej.: 184 z 16.02.1982

     - park, nr rej.: 179 z 27.07.1981

     - oficyna, nr rej.: 185 z 16.02.1982

     - spichrz, nr rej.: 186 z 16.02.1982

     - sześciorak, XIX/XX, nr rej.: 187 z 16.02.1982

Zaruzie

- cmentarz wojenny z II wojny światowej (żołnierzy niemieckich), nr rej.: A-420 z 30.12.1991

 

 

Gmina NOWOGRÓD

Nowogród

- układ urbanistyczny ze skarpą i doliną Narwi, nr rej.: A-480 z 28.07.1992

- teren skansenu Muzeum Kurpiowskiego, 1909-1926, po 1945, nr rej.: 14/A z 23.11.1963 oraz

  A-536 z 21.08.1995

- cmentarz wojenny z 1920, nr rej.: 259 z 3.03.1987

- ogrodzenie cmentarza rzym.-kat. z bramą i 4 nagrobki o znaczeniu historycznym, 1850, nr rej.: 370  

  z 20.04.1988

Serwatki

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-527 z 6.12.1994

Sławiec

- cmentarz - mogiła ludności cywilnej z II wojny światowej, nr rej.: A-451 z 30.12.1991

 

 

Gmina PIĄTNICA

Dobrzyjałowo

- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, 2 poł. XIX, nr rej.: 59 z 28.04.1980

- plebania, 1885, nr rej.: 125 z 27.04.1981

- fragment cmentarza rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: 296 z 9.06.1987

- kaplica cmentarna, nr rej.: 124 z 27.04.1981

Drozdowo

- kościół par. p.w. św. Jakuba, 1869-78, nr rej.: 104 z 24.04.1981

- plebania, 1895, nr rej.: 106 z 25.04.1981

- część cmentarza rzym.-kat., XIX, nr rej.: 306 z 12.06.1987

- kaplica grobowa Lutosławskich, 1870, nr rej.: 105 z 24.04.1981

- zespół dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 222 z 17.12.1985:

     - dwór

     - park

Drozdowo (Górne)

- park dworski, nr rej.: 48 z 23.11.1978

Kisielnica

- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich), nr rej.: 276 z 12.03.1987

- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich), nr rej.: 277 z 12.03.1987

- park dworski, pocz. XX, nr rej.: 173 z 21.07.1981

 (cz. skreślony z rej. zab.: dz. nr ewid. 155/32, 155/33, 155/34, 155/35, 155/36, 155/37, 155/38,   

 155/39, 155/40)

Piątnica

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 1914-38, 1990, nr rej.: A-516 z 3.11.1994

- plebania, 1880, XX, nr rej.: A-281 z 17.03.1987

- cmentarz rzym.-kat. (część), nr rej.: 325 z 9.09.1987

- zespół fortów (ziemnych i mur.), XIX, nr rej.: A- 37, 325 z 30.10.1968

 

 

Gmina PRZYTUŁY

Przytuły

- plebania, 1889, nr rej.: 122 z 27.04.1981

- najstarsza część cmentarza rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: 358 z 7.04.1988

Supy

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 245 z 23.02.1987

 

 

Gmina ŚNIADOWO

Szczepankowo

- kościół par. p.w. św. Wojciecha, XVI, nr rej.: 38 z 5.02.1971

- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 302 z 11.06.1987

- dwór, 1825, nr rej.: 466 z 30.12.1991

Śniadowo

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1906-1912, nr rej.: 99 z 24.04.1981

- nagrobki o charakterze zabytkowym i starodrzew na cmentarzu rzym.-kat., 1855-1939,

  nr rej.: 345 z 21.12.1987

 

 

Gmina WIZNA

Bronowo

- fragment cmentarza rzym.-kat., 2 poł. XIX, nr rej.: 300 z 11.06.1987

Janczewo

- resztówka  podworska, 2 poł. XIX, nr rej.: A-505 z 28.10.1993:

      - dwór

      - pozostałości parku dworskiego

Kramkowo

- aleja lipowa (przy szosie Łomża-Białystok), XIX, nr rej.: 66 z 28.04.1980

Nieławice-Kolonia

- cmentarz - mogiła z II wojny światowej, nr rej.: A-539 z 30.12.1995

Stare Bożejewko

- aleja lipowa, XIX, nr rej.: 73 z 29.04.1980

Wizna

- teren części miasta, nr rej.: 5 z 26.11.1956

- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, nr rej.: 2 z 22.05.1952

- dzwonnica, XVII, nr rej.: 3 z 22.05.1952

- ogrodzenie z bramą główną i boczną furtką wejściową, przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana

  Chrzciciela, nr rej.: A-582 z 16.02.2015

- kaplica rzym.-kat., ul. 1 Maja / Czarneckiego, 1889, nr rej.: A-524 z 5.12.1994

- cmentarz rzym.-kat., pocz. XIX, nr rej.: 341 z 15.10.1987

- kaplica cmentarna położona na terenie cmentarza rzymskokatolickiego, mur., 1929 r., nr rej. A – 597 z dn. 06.05.2016

 Gmina ZBÓJNA

Dobry Las

- kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusa, drewn., 1919, nr rej.: A-513 z 14.12.1993

Gontarze

- mogiła A. Wolskiego (powstańca 1864), nr rej.: A-431 z 31.12.1991

Kuzie

- zespół kościoła par. p.w. MB Różańcowej, po 1920, nr rej.: A-521 z 24.11.1994:

     - kościół, drewn.

     - dzwonnica, drewn.

     - plebania

Popiołki Charubin

- cmentarz powstańców 1863 r., nr rej.: A-442 z 30.12.1991

Siwiki

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 436 z 31.12.1991

Zbójna

- kościół par. p.w. św. Wincentego a Paulo, 1889-1920 i plebania nr rej.: A-554 z 21.12.1998