Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
27°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Pobyt delegacji Powiatu Łomżyńskiego w Daugavpils

DATA PUBLIKACJI: 2005-02-02 14:11 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniach 26-28 stycznia 2005 roku na terenie Powiatu Daugavpils (Łotwa) przebywała oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego.
Zdjęcie

36
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
W skład delegacji weszli:
1. Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński
2. Henryk Kłosiński - Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego
3. Jarosław Kulesza - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
4. Wiesław Jemielity - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji

Delegacja powiatu wyjechała na Łotwę w ramach oficjalnej delegacji województwa podlaskiego na zaproszenie Regionu Łatgalia. Delegacji przewodniczył Wojewoda Marek Strzaliński, a oprócz władz powiatu łomżyńskiego uczestniczyli w niej starostowie: bielski, siemiatycki, hajnowski, zambrowski oraz przedstawiciele miasta Suwałki. Wyjazd delegacji polskiej był rewizytą pobytu przedstawicieli Regionu Łatgalskiego na terenie województwa podlaskiego w październiku 2004 r.

Powiat Łomżyński skorzystał z zaproszenia Wojewody Podlaskiego do wspólnego wyjazdu na Łotwę w celu nawiązania oficjalnej współpracy z Powiatem Daugavpils zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego w dniu 13 maja 2002 roku. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 11 września 2002 roku upoważniła Starostę do podpisania oficjalnego porozumienia. Styczniowy wyjazd był okazją do sformalizowania kontaktów.

Podczas trzydniowego pobytu w dniu 28 stycznia 2005 roku na specjalnej uroczystości w obecności Ambasadora RP na Łotwie – Tadeusza Fiszbacha i Wojewody Podlaskiego – Marka Strzalińskiego, Starosta Łomżyński – Wojciech Kubrak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Daugavpils – Arwids Kucins i Dyrektor ds. Wykonawczych Rady Powiatu – Witalijs Aizbalts podpisali oficjalne porozumienie o współpracy partnerskiej między powiatami. Współpraca obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego będące zadaniami własnymi powiatu.

Władze obu powiatów zadeklarowały chęć uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach m.in. przy udziale środków europejskich. W niedługim czasie powstanie plan działań, które samorządy zamierzają zrealizować na terenie powiatu łomżyńskiego w 2005 roku.