Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
12°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

WYKAZ STOWARZYSZEŃ POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

DATA PUBLIKACJI: 2005-01-25 09:39 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

1. Stowarzyszenie Królowej Bony, Stara Łomża przy Szosie, 18-400 Łomża, ul. Wiejska 49. www.stowarzyszenie.za.pl
2. Stowarzyszenie Poszkodowanych Wywłaszczeniem z Łąk Wiźnieńskich, Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35.
3. Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej w Piątnicy, Piątnica, ul. Stawiskowska 6.
4. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo ul. Główna 38.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Supach, gm. Przytuły.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przytułach, ul. Lipowa 1.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuziach, Kuzie 77, gm. Zbójna.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu, Osowiec 16, gm. Zbójna.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej, ul. Łomżyńska 44.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrymlesie, Dobrylas 58, gm. Zbójna.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Modzelach Starych, Modzele Stare 53, gm. Łomża.
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu, Podgórze, gm. Łomża.
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzycach, Konarzyce ul. Łomżyńska 106, gm. Łomża.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątnicy, ul. Szkolna 23.
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku, Jeziorko 38, gm. Piątnica.
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie, ul. Górna 2, gm. Piątnica.
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodowie, gm. Piątnica.
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzyjałowie, ul. Zdrojowa 2, gm. Piątnica.
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie, Czarnocin 166, gm. Piątnica.
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach, ul. Krótka 3, gm. Piątnica.
21. Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzewie, Rydzewo 28, gm. Miastkowo.
22. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogoszewie, Drogoszewo 27, gm. Miastkowo.
23. Ochotnicza Straż Pożarna w Łubach Kurkach, Łuby Kurki 15, gm. Miastkowo.
24. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie, Tarnowo 19, gm. Miastkowo.
25. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaruziu, Zarazie 66, gm. Miastkowo.
26. Ochotnicza Straż Pożarna w Miastkowie, ul. Łomżyńska 21, gm. Miastkowo.
27. Ochotnicza Straż Pożarna w Czartorii, Czartoria 47, gm. Miastkowo.
28. Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach, Grądy 15, gm. Miastkowo.
29. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Skarbowie, Jankowo Skarbowo 12, gm. Nowogród.
30. Ochotnicza Straż Pożarna w Mątwicy, Mątwica 53, gm. Nowogród.
31. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13.
32. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiźnie, ul. Raginisa 35.
33. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie, ul. Mostowa 3, gm. Wizna.
34. Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach Dużych, Grądy Duże 4, gm. Jedwabne.
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Burzynie, ul. Cmentarna 5, gm. Jedwabne.
36. Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrząbce Młodej, Jastrząbka Młoda 43, gm. Śniadowo.5
37. Ochotnicza Straż Pożarna w Jakaci Starej, Jakać Stara 8, gm. Śniadowo.
38. Ochotnicza Straż Pożarna w Szabłach Młodych, Szabły Młode 8, gm. Śniadowo.
39. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepankowie, Szczepankowo 21, gm. Śniadowo.
40. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13.
41. Towarzystwo Przyjaciół Jedwabnego, adres do korespondencji: Łomża, ul. Małachowskiego 9 m.29
42. Fundacja im. Rodziny Jabłońskich, Pniewo 132, gm. Łomża.
43. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie, 18-414 Nowogród, ul. 550-lecia 9.
44. Fundacja Narwiańska w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica.
45. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo, www.skwm.za.pl
46. Stowarzyszenie "Wizna 1939" w Wiźnie, ul. Jana Pawła II 12, 18-430 Wizna.
47. Narwiańskie Towarzystwo Fotograficzne w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica.
48. Stowarzyszenie "Solidarna Gmina" w Śniadowie, ul. Łomżyński 16, 18-411 Śniadowo.
49. Wiźnieńskie Towarzystwo Wędkarskie i Ekologiczne w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 24, 18-430 Wizna.
50. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "JUDITA" w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo.
51. Stowarzyszenie "RAZEM" w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.
52. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "RUSZCZKI", Chojny-Naruszczki 19, 18-413 Miastkowo.
53. Stowarzyszenie Twórców - Rita Et Antonio w Jedwabnem, ul. Łomżyńska 8/7, 18-420 Jedwabne.
54. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 12, 18-43 Wizna.
55. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem "Bliżej Dziecka", ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne.

56. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki w Nagórkach, Nagórki 28, 18-421 Piątnica.

57. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Sławcu, ul. Długa 22, 18-414 Nowogród.

58. Stowarzyszenie "Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" w Drozdowie, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica.

59. Koło Gospodyń Wiejskich w Mątwicy, Mątwica 18a, 18-414 Nowogród.

60. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica w Piątnicy, ul. Krótka 2, 18-421 Piątnica.

61. Fundacja "Sztuk i Dialogu" w Jedwabnem, ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne.

62. Fundacja "Sagittarius" w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 57a, 18-421 Piątnica.

63. Fundacja "Dobra Prowincja" w Konarzycach, ul. Leśna 11, 18-400 Łomża.

64. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "BONUM" w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo.

65. Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Zbójnej "Kurpiki ze Zbójnej", ul. Łomżyńska 35, 18-516 Zbójna.

66. Stowarzyszenie "Quźnia Dzieciom" w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica.

67. Stowarzyszenie Klub Strzelecki "SAGITTARIUS" w Piątnicy, ul. Stawiskowska 57a, 18-421 Piątnica.

68. Stowarzyszenie Kobiet w Drogoszewie, Drogoszewo ul. Szkolna 7, 18-413 Miastkowo

69. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Uśniku "Nasza Szkoła Uśnik" Uśnik 27, 18-411 Śniadowo

70. Fundacja "Samotnych Matek z Dziećmi", Nieławice 27, 18-430 Wizna

71. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Grądach, Grądy 15a, 18-414 Nowogród