Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
23°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Sierpniowy wzrost bezrobocia

DATA PUBLIKACJI: 2012-09-05 11:03 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2012 roku wyniosła 6.261 osób, w tym w mieście Łomża 3.823 osoby i w Powiecie Łomżyńskim 2.438 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 164 osoby tj. o 2,7 %.
Zdjęcie

1

W sierpniu 2012 r. do PUP w Łomży zgłosiło 592 bezrobotnych, w tym 489 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 428 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 65 ofert pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w sierpniu 2012 r. związany jest m.in. z rejestrowaniem się osób powracających z aktywnych form.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2012 roku wyniosła 14,6 %, - dla miasta Łomży 16,3 %, - dla Powiatu Łomżyńskiego 12,5 %.

Na koniec sierpnia 2012 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.144 osoby (w tym 1.131 kobiet) i była wyższa o 59 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.

W sierpniu 2012 r. zmniejszyła się o 17 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 740 osób (w tym 428 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu sierpnia 2012 roku 12,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W miesiącu sierpniu 2012 r. pracę podjęło 241 bezrobotnych, tj. o 9 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu. W omawianym miesiącu sprawozdawczym: - do robót publicznych skierowano 5 osób bezrobotnych, - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 19 osób, - udzielono 17 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 1 stanowiska pracy - przyznano 16 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej