Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pobyt oficjalnej delegacji Powiatu Łomżyńskiego na terenie Bawarii w dniach 4-9 października 2004 r.

DATA PUBLIKACJI: 2004-10-13 11:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W ramach trwającej już od 5 lat współpracy polsko-niemieckiej w dniach 4-9 października 2004 roku na terenie Powiatu Dingolfing-Landau (Bawaria) przebywała 25 osobowa, oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego. W skład delegacji weszli: władze powiatu i radni Rady Powiatu, przedstawiciele Gminy Śniadowo oraz łomżyńscy przedsiębiorcy.
Zdjęcie

44
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Tegoroczne spotkanie było kontynuacją, rozpoczętych sierpniową wizytą niemieckich gości, obchodów 5-lecia współpracy obu powiatów. Owo podsumowanie było nie tylko przypomnieniem tego, co udało się już osiągnąć, ale i ustaleniem nowych priorytetów, nowych zadań. Temu zagadnieniu poświęcone było seminarium na temat współpracy komunalnej. Gospodarze podczas prezentacji multimedialnych zaprezentowali zasady, na jakich w Niemczech opiera się gospodarka komunalna i jakie wzorce można z tego ewentualnie czerpać.

Na uwagę zasługuje wydarzenie, w którym, w dniu 8 października 2004 roku dzięki staraniom Starosty Niemieckiego Heinricha Trappa, mieli okazję uczestniczyć Starosta Łomżyński Wojciech Kubrak i Wicestarosta Łomżyński Zbigniew Sokołowski. Starostowie uczestniczyli w debacie p.t. „Ludzie w Europie”, zorganizowanej przez Centrum Medialne w Passau. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Niemiec Horst Kőhler, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz Premier Rządu Bawarii Edmund Stoiber. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele niemieckiego biznesu, w tym przedstawiciele największych koncernów niemieckich oraz dyplomaci.

Debata dotyczyła przyszłości Europy, pierwszych doświadczeń po przystąpieniu do Unii Europejskiej nowych 10 krajów członkowskich oraz miejscu i roli Polski w zjednoczonej Europie.

Podczas tygodniowego pobytu delegacja polska miała okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Dingolfing. W szczególności zaś ze sposobem i trybem pracy Wydziału Komunikacji, który ze względu na ostatnio wprowadzane w Polsce zmiany sposobu rejestracji pojazdów był tematem niezwykle interesującym i cennym źródłem informacji. Zapoznano się z informacjami na temat finansów powiatu, sposobów dzielenia środków finansowych na poszczególne zadania i inwestycje. Budżet powiatu to ponad 90 mln euro, z czego do dyspozycji powiatu pozostaje 50 763 262 euro. Tylko 7% budżetu przeznaczonych jest na wszelkiego rodzaju inwestycje, (w tym 26% na modernizację szkół i 31% na inwestycje drogowe). Na szkolnictwo powiat przeznacza 13%, 23% na świadczenia socjalne (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży), 10% na zdrowie i sport (to głównie deficyty szpitali, które powiat musi wyrównać). Spora część budżetu (34%) trafia do Okręgu Dolnobawarskiego, w którego skład wchodzi 9 powiatów, w tym Powiat Dingolfing-Landau. Posiadane środki finansowe są niewystarczaje do prawidłowego funkcjonowania powiatu. W związku z tym coraz częściej powiat musi posiłkować się zaciąganiem kredytów.

W ramach wizyty delegacja gościła także w Urzędzie Gminy w Marklkofen. Głównym punktem tego spotkania było zwiedzanie renowacji miejskiej i kościelnej w tej gminie. Renowacja zabytków odbywa się w ramach uczestnictwa w rządowych programach odnowy zabytków. Władze gminy Marklkofen dbając dobry wizerunek gminy zgłosiły swój udział w jednym z programów. Dokonano odnowy ulic, zabytkowych budynków, objęto rewitalizacją zdegradowane grunty za łączną sumę ponad 2 mln euro. W ramach renowacji kościelnej odrestaurowano tamtejszy XIII wieczny Kościół. Remont Kościoła trwał nieprzerwanie od 1995 do 2004 roku, koszt wyniósł ponad 3 mln euro. Połowę środków przekazała Diecezja Regensburg, druga połowę Okręg Dolnobawarski oraz Urząd Ochrony Zabytków w Bawarii. Dzięki spotkaniu była okazja do wymiany doświadczeń w tym zakresie i poznania sposobów pozyskiwania środków na prace renowacyjne. Na koniec naocznie można było podziwiać efekty niektórych prac.

Tradycyjnie łomżyńscy przedsiębiorcy podczas pobytu spotykali się z lokalnymi przedsiębiorcami. Pierwszym punktem programu była Fabryka BMW w Dingolfing, gdzie delegacja miała możliwość prześledzenia całego procesu produkcyjnego tych najbardziej pożądanych samochodów na świecie. Zapoznano gości także ze sposobem funkcjonowania firmy, w tym działań marketingowych, szkoleń, systemem socjalnym firmy. Polskiej delegacji przypadło również w udziale zwiedzanie firmy WEKO w Pfarrkirchen – specjalizującej się w produkcji i sprzedaży mebli na całym świecie. Duże wrażenie na gościach wywarła Firma EINHELL w Landau – której przedmiotem działania jest produkcja maszyn, narzędzi, elementów wyposażenia ogrodu i domu. Dobra organizacja pracy, duża wiedza, znajomość polskiego rynku i polskich realiów pozytywnie zaskoczyła polską delegację. Firma ta ma swoją filię w Polsce, wkrótce również powstanie we Wrocławiu nowoczesne centrum handlowe.

Interesującym elementem tegorocznej wizyty było zwiedzanie Instytutu dla Głuchych w Straubingu, Szkoły Specjalnej w Dingolfing oraz Szpitala Powiatowego w Landau.
Spotkanie w Instytucie dla Głuchych było okazją do podpatrzenia sposobów diagnostyki i metodyki pracy z dziećmi.Szkoła w Dingolfing to nowoczesna, ekologiczna placówka przystosowana do pracy z tą szczególną młodzieżą. Przestrzenne, dobrze wyposażone i przyjazne uczniom sale lekcyjne zapewniały o prawdziwej trosce dorosłych o potrzeby młodzieży. Dzięki tym spotkaniom była okazja do rozważań na temat systemu funkcjonowania i finansowania oświaty w Niemczech i w Polsce.
W Szpitalu Powiatowym delegacja polska zapoznała się z funkcjonowaniem powiatowego szpitala. Miała także okazję zwiedzić Oddział Ginekologiczno – Położniczy, w tym sale porodowe i salę noworodków oraz obejrzeć najnowszy sprzęt diagnostyczny (tomograf komputerowy).

Na koniec oficjalnego programu wizyty delegacja została zaproszona do zwiedzania Gospodarstwa Agroturystycznego w Elsberg. Delegacja zapoznała się z zasadami funkcjonowania i finansowania turystyki oraz sposobami promocji turystyki w tym regionie.

Podczas mniej oficjalnej części wizyty delegacja miała okazję podziwiać najpiękniejsze, alpejskie widoki dzięki wycieczce zorganizowanej przez gospodarzy. Tam też grupa pływała statkiem po Jeziorze Królewskim, z krótkim przystankiem na małej wysepce. Delegacja polska poznała także historię podziemnych czeluści kopalni soli w Berchtesgarden.

Wizyta stała się także okazją do rozmów na temat przyszłości współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Powiatem Dingolfing-Landau. Ustalono już, iż w przyszłym roku przewidywany jest przyjazd grupy turystycznej do Polski z kilkudniowym pobytem na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Katolickie z Niemiec ma na celu poznanie i zwiedzanie miejsc, które podczas swoich pielgrzymek do Polski odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Wraz z grupą turystyczną przyjadą przedstawiciele samorządu powiatowego z Dingolfing-Landau ze Starostą na czele. Uzgodniono także szczegóły przyszłorocznej wizyty łomżyńskiej delegacji podczas obchodów 530 rocznicy zaślubin Króla Dolnobawarskiego Jerzego Bogatego z Jadwigą, córką polskiego Króla Kazimierza Jagiellończyka. Przewidywany jest udział Zespołu Pieśni i Tańca Łomża z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, który poprzez specjalnie przygotowany program artystyczny nawiąże historycznie do tego wydarzenia.

W tym roku młodzież z Zespołu Szkół w Marianowie po raz pierwszy wyjechała na praktyki zawodowe, na teren Powiatu Dingolfing-Landau. Władze obu powiatów zadeklarowały kontynuację praktyk w kolejnych latach i rozszerzenie ich o młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.

Podczas pobytu w Bawarii oddzielnych ustaleń dotyczących wymiany sportowej oraz komunalnej dokonały władze Gminy Śniadowo i Gminy Marklkofen.