Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Powiat Dingolfing-Landau

DATA PUBLIKACJI: 2004-03-02 10:35 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Tradycje i osiągnięcia, wspaniale perspektywy, zdrowa gospodarka: to proponuje Powiat Dingolfing-Landau.
Zdjęcie

2
Położony we wschodniej części południowej Bawarii, przedstawia Powiat Dingolfing-Landau swoją wydajną infrastrukturę. Powiat ten jest siłą napędową dla całej gospodarki regionalnej. Dobry dostęp do międzynarodowych rynków zbytu, zapewnia znajdujące się niedaleko lotnisko w Monachium, autostrada A-92 prowadząca z Monachium do Deggendorfu oraz linia kolejowa Monachium-Plattling-Passau.

Ukierunkowana na przyszłość polityka gospodarcza jest obok korzystnych połączeń drogowych gwarantem ambitnego rozwoju regionu.
Głównym punktem przemysłowym w okręgu i regionie jest Fabryka BMW w Dingolfing. Fabryka ta wykazuje się obecnie największą produkcją samochodów w całym koncernie BMW. Liczba zatrudnionych pracowników już dawno przerosła liczbę ludności miasta Dingolfing, a wydajna produkcja samochodów znacznie wzmocniła budżet regionu. Ma to pozytywny wpływ na rynek pracy.
W okręgu tym znajdują się również inne zakłady produkcyjne, które zapewniają 26000-com ludzi miejsca pracy (w całym okręgu zatrudnionych jest około 35000 ludzi).
Miejsca pracy w zakładach w Dingolfingu, Landau, Pilstingu i Marklkofen mają znaczny wpływ na cały rynek pracy w południowej Bawarii.

Również rzemiosło ma w okręgu bogatą tradycję. Produkty wysokiej jakości wykonywane przez rzemieślników w około 1300 małych zakładach mają dobry zbyt nie tylko w okręgu ale również poza nim. Branża ta oddziaływuje pozytywnie na rozwój regionu. Dla przykładu: stoły bilardowe wyprodukowane w tutejszych warsztatach znajdują zbyt do słynnych Kasyn Gry.

Rolnictwo w naszym regionie odgrywa również znaczną rolę. Corocznie w okresie sierpnia i września poruszają się po tutejszych polach ogólnie znane maszyny do zbierania ogórków. Do lokalnych płodów rolniczych należą: kapusta włoska, kalarepa, jak i również biała kapusta. Wszystkie zbiory zostają przetworzone w lokalnych zakładach przetwórczych.
Powiat Dingolfing-Landau jest podzielony na 15 Gmin.

Dingolfing jako miasto okręgowe jest obecnie nowoczesnym centrum przemysłowym południowej Bawarii. Jego historia jest również bardzo ciekawa. Znajdujące się tutaj budowle historyczne to np.
1) Zabytek sztuki architektonicznej tzw. Wysoki Most,
2) godny zwiedzenia rynek,
3) Pomnik Hansa Glas - znanego założyciela Zakładów Budowy Maszyn Rolniczych i Samochodowych ( skonstruował on znany Goggomobil).

W dolnym biegu rzeki Isar, na jej południowym brzegu leży miasto Landau. Miasto to zostało wybudowane na wzgórzu i rozciąga się z niego piękny widok na dolinę Isaru. Zabudowa starej części miasta Landau składa się z prześlicznych wąskich, krętych uliczek, z ich charakterystyczną romantyką.
Landau jest siedzibą Bawarskiego Zarządu Rozwoju Wsi, zwanego wcześniej Komasacją Gruntów. Niekorzystne położenie parcel we wsiach i na polach zostało poprawione. Koszty poniosło miasto i region. Wszystkie zmiany zostały wniesione do ksiąg wieczystych, rejestrów i map okręgu.
Powiat Dingolfing-Landau zamieszkuje około 88.000 mieszkańców.
Zaludnienie wykazuje bez przerwy tendencja zwyżkową zarówno w miastach jak i na wsiach.
Dla obywateli regionu Urząd Starostwa w Dingolfing jest urzędem zwierzchnim. W Bawarii urząd ten jest pewną osobliwością, ponieważ spełnia on zarówno funkcję samorządu terytorialnego jak i również funkcję władzy państwowej.
Dlatego też urząd Starosty (Landrat) spełnia podwójna rolę. Ponieważ jako urzędnik bezpośrednio wybrany w drodze wolnych wyborów przez obywateli okręgu (z listy kandydatów samorządu terytorialnego) Jest on też zarówno urzędowym reprezentantem okręgu. Odpowiedzialny jest on też za wprowadzanie w życie zarządzeń państwowych np. prawo budowlane, prawo środowiskowe i przynależność państwowa.
Zebraniom zwołanym przez Zarząd Powiatu przewodniczy Starosta (Landrat) i zatwierdza wszystkie postanowienia tych zebrań. Mają one decydujący wpływ na rozwój całego regionu. W zebraniach tych uczestniczy 60-ciu przedstawicieli poszczególnych partii i grup społecznych, którzy przykładowo zatwierdzają rok w rok budżet całego okręgu. Budżet ten zamyka się sumą około 160 milionów DM w roku, która to suma zostaje przeznaczona na koszty utrzymania i rozwoju szpitali i domów starców.

Utrzymaniem i zaopatrzeniem szpitali steruje też Powiat. Obydwa szpitale (w Dingolfing i Landau) zapewniają opiekę lekarską na wysokim poziomie. Świadomi swej odpowiedzialności, wysokokwalifikowani lekarze i pozostały personel szpitalny dba o szybki powrót chorych do zdrowia. Aparatura szpitalna stoi również na wysokim poziomie technicznym.
Szpital w Landau stoi otworem dla chorych i ich rodzin z całego okręgu miasta Landau, dzięki korzystnym połączeniom komunikacji miejskiej. Fachowa opieka lekarska i całodzienna możliwość odwiedzin przez rodziny zapewnia chorym szybki powrót do zdrowia.
Tu wita się najmłodszych obywateli okręgu z dużą czułością i radością.
Opieka nad seniorami okręgu odgrywa również wielką rolę. Okręg stara się ludziom w podeszłym wieku zapewnić możliwie jak najwięcej samodzielności a pomocy tylko tam gdzie jest ona niezbędna. Staramy się, żeby nasi seniorzy możliwie godnie przeżyli jesień swojego życia.

W okręgu znajduje się 31 przedszkoli i świetlic, które zapewniają dzieciom optymalną opiekę. Tam też dzieci poznają historię kultury, ojczyzny i religii.
„Dzisiejsi uczniowie są fachowcami jutra". Dlatego inwestuje się w okręgu Dingolfing-Landau możliwie dużo w szkolnictwo.

Dzieci po ukończeniu czteroletniej szkoły podstawowej mają trzy możliwości dalszego kształcenia się:
1) Hauptschule - Szkoła Główna,
2) Realschule - Szkota Realna,
3) Gymnasium - Liceum Ogólnokształcące, co zapewnia im optymalne przygotowanie do późniejszego zawodu.

Szkoły ponadpodstawowe mają w okręgu duże znaczenie, ponieważ dobre wykształcenie jest najlepsza; gwarancja rozwoju regionu.
Już w szkole młodzież przygotowywana jest do życia społecznego i politycznego. Dyscyplina, skłonność do kompromisów i pełna odpowiedzialność za swoje czyny są najwyższymi wartościami. W okręgu młodzież jest poważnym partnerem rozmów.
Okręg Dingolfing-Landau jako jeden z pierwszych okręgów w Bawarii zorganizował zebrania młodzieży, w których uczestniczy 60 przedstawicieli różnych szkół, (podobnie jak na zebraniach Zarządu Okręgu). Tu dyskutuje się o problemach młodzieży i o przeróżnych projektach na przyszłość np. projekt zainstalowania windy dla ludzi niepełnosprawnych w liceum w Landau.
Od października 1993 roku młodzież ma również do dyspozycji tzw. Discoautobus, który przywozi ich bezpiecznie z dyskotek do domów. Z usług tych korzysta około 300 osób tygodniowo.
Życie nocne dla młodzieży w okręgu Dingolfing-Landau to żaden kłopot czy problem!
Zapewniamy młodzieży różne możliwości spędzenia wolnego czasu. Do dyspozycji stoi Dom Młodzieży, w którym można organizować przeróżne imprezy z możliwością przenocowania. Dom ten jest najczęściej przez cały rok zarezerwowany.
W sposobie spędzania wolnego czasu ważną rolę odgrywa turystyka. Pofałdowany teren, dużo lasów i pól daje duże możliwości turystyce pieszej i rowerowej. Centrum wypoczynku jest dolina rzeki Vils, tutaj można spokojnie odpocząć i zapomnieć o kłopotach życia codziennego, niezależnie od pogody (prawdziwy raj dla wędkarzy).

Ochrona przyrody: przepiękne wyżłobienia w skale wapiennej dokonane przez wybijane tam źródło krystalicznie czystej wody, prowadzą gości okręgu Dingolfing-Landau w świat baśni. Ten pomnik natury należy do europejskiego projektu ochrony przyrody pt. „łąki, wrzosowiska i źródła w dolinie rzeki Isar".
Cztery rezerwaty przyrody leżące miedzy Dingolfingiem a Landau, znajdują się pod opieką EU i kraju związkowego Bayern. Ten wyjątkowy projekt ochrony przyrody obejmuje obszar około 200 hektarów.
Jako dalsze rozwinięcie tego projektu Powiat Dingolfing –Landau wydzielił pewien obszar pod nazwa „Moczary królewskiego głuszca". Obszar ten jest ostoją dzikiego ptactwa w regionie. Gnieździ się tam np. należący obecnie do rzadkości kulik wielki. Podczas wędrówki przez przepiękną okolicę regionu nie może oczywiście zabraknąć przerwy na posiłek z nieodłączną bawarską „Manna" czyli piwem. Szczególnie przyjemne jest picie piwa w tzw. ogródkach piwnych pod starymi kasztanami.
Gość świeżo wzmocniony pożywnym posiłkiem może kontynuować dalszą wędrówkę. Punktem przyciągającym podczas wędrówki przez region jest np. Klasztor św. Marii w Niederviehbach. Od 700 lat klasztor ten jest celem wielu pielgrzymek. Obecnie w klasztorze tym jest również katolicka ponadpodstawowa szkoła realna.
Świadectwem chrześcijańskiej kultury jest duża liczba kościołów i kaplic.

Wczasy pod gruszą: ten program zostawia niezapomniane wrażenia z pobytu na wsi. Tutaj dzieci mogą skakać na sienie ile tylko dusza zapragnie, mogą również pomagać rolnikom w pracach gospodarskich. Specjalnością takich wakacji jest zdrowa żywność prosto od gospodarza, spożywana w miłej i rodzinnej atmosferze.

Sztuka i kultura jest w regionie pisana „z dużej litery", ostatecznie przy pracach wykopaliskowych znaleziono tu słynną Wenus.

Jeszcze do dziś wytwarza się tu ręcznie naczynia artystyczne.

Rzeźba: dla niektórych ludzi hobby stało się zawodem. Od ponad 30 lat rzeźbi się tutaj według starej tradycji. Figury i płaskorzeźby zdobią, wnętrza wielu kościołów w tutejszym okręgu.

Malarstwo: region ten ze swoimi zakątkami stał się natchnieniem dla wielu malarzy. Utrwalone na płótnach krajobrazy staja, się niezatartym dziedzictwem dla przyszłych pokoleń.

Do życia kulturalnego zalicza się też muzeum historyczne w Landau. Można tutaj podziwiać i dokładnie poznać historię regionu.
Powiat Dingolfing-Landau prezentuje pozytywne perspektywy na następne tysiąclecie w Europie. Z dużą mocą systematycznie realizowane są tutaj wszystkie plany na przyszłość. Jest to pulsujący pracą region, który się stale zmienia w rytmie czasu.