Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
23°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Wykaz instytucji otoczenia biznesu

DATA PUBLIKACJI: 2003-12-16 11:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

1) Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa:
ul. Dworna 13
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-33-55

To największa organizacja skupiająca przedsiębiorstwa nie tylko z miasta Łomży, ale także z terenów byłego województwa łomżyńskiego. Głównym celem działania tej instytucji jest:
a) Integracja środowiska przedsiębiorców Ziemi Łomżyńskiej.
b) Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządów gospodarczych wobec administracji rządowej.
c) Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
d) Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, informacyjnej.
e) Promowanie firm członkowskich na rynku krajowym i zagranicznym poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych.


2) Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży:
ul. Giełczyńska 4
18-400 Łomża

e-mail: cechlomza@wp.pl

tel. (0 86) 216-30-40

To Stowarzyszenie skupiające przedsiębiorców, rzemieślników działających w różnych branżach na rynku lokalnym. Jego działalność opiera się na:

a) Doradztwie z zakresu prawa i rachunkowości, zarządzania przedsiębiorstwem.
b) Poradnictwie w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
c) Organizacji szkoleń zarówno dla pracodawców jak i uczniów w zakładach pracy,
d) Organizowaniu targów i wystaw,
e) Organizowaniu misji gospodarczych.

3) Zrzeszenie Handlu i Usług:
ul. Polowa 22
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-52-05

Jest to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. W związku z tym jego głównym zadaniem jest ochrona i działalność na rzecz zrzeszonych członków. W ramach tej działalności udziela się pomocy w zakresie:
a) Pomocy w pozyskiwaniu funduszy przedakcesyjnych z Unii Europejskiej (PHARE, SAPARD),
b) Dbanie o interesy zrzeszonych członków.
c) Organizowanie szkoleń i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) Prowadzenie aktualnej bazy danych (informacje podatkowe, informacje o dostępnych formach pomocy finansowej itp.)


4) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Rynku i Pracy:
ul. Wojska Polskiego 113
18-400 Łomża
tel./fax. (0 86) 216-53-03

Jest to organizacja pozarządowa typu „non-profit”, skupiająca takie komórki jak:
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
- Ośrodek Informatyczny.
Celem stowarzyszenia jest:
a) Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
b) Aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonym utrata pracy.
c) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości.
d) Rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach komórek funkcjonujących w stowarzyszeniu prowadzone są następujące działania:
a) Szkolenia i doradztwo – prowadzone przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
b) Pożyczki na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej.
c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
d) Ośrodek Informatyczny.

5) Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości:
ul. Wojska Polskiego 113
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-73-42

Działa w ramach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Rynku i Pracy. Ośrodek ten w głównej mierze zajmuje się:
a) Organizacją szkoleń zarówno dla osób bezrobotnych jak i tych chcących zmienić swoje kwalifikacje.
b) Posiada Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, który służy wsparciem finansowym (pożyczki) dla lokalnych przedsiębiorców i osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.
c) Doradztwem w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości,
d) Doradztwem w zakresie aspektów administracyjno-prawnych dla tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

6) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A:
ul. M.C Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. (0 86) 215-00-72,
tel./fax. (0 86) 216-33-26

Pełni ona w pełni niezależną, samodzielną, lokalną instytucją kapitałową, której głównym celem (oprócz działalności komercyjnej) jest dostosowanie samorządów i gospodarki regionu do wymogów rynku. Zakres działalności Agencji Rozwoju Regionalnego obejmuje:
a) Pozyskiwanie, uczestniczenie i koordynowanie programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej,
b) Organizowanie seminariów i szkoleń z zakresu ekonomii, podatków, regulacji prawnych, małej i średniej przedsiębiorczości, reformy społecznej i ubezpieczeniowej,
c) Publikacja folderów i przewodników o Ziemi Łomżyńskiej, jej walorach turystycznych i możliwościach inwestowania,
d) Organizowanie targów i wystaw pod nazwą „Łomżyńskie Targi Konsumpcyjne”,
e) Organizowanie misji gospodarczych w regionie oraz promocja regionu na zewnątrz.

Z kolei zakres świadczonych usług komercyjnych obejmuje między innymi:
a) Opracowywanie strategii rozwoju dla wsi, miast, gmin i powiatów,
b) Doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości, zarządzania przedsiębiorstwem,
c) Organizacja i obsługa targów,
d) Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów,
e) Sporządzanie biznes planów,
f) Uzyskiwanie informacji o programach, projektach, dofinansowaniach przez Unię Europejską,
g) Badania rynku i opinii publicznej,
h) Szkolnictwo dorosłych oraz pozostałe formy kształcenia,
i) Działalność związana z turystyką, kultura i sportem.

7) Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:
ul. Polowa 45
18-400 Łomża
tel./fax. (0 86) 216-64-72

Skupia ona jedenaście stowarzyszeń naukowych i technicznych działających w Łomży. Do głównych działań Rady NOT należą:
a) Rozwój techniki, nauki i gospodarki.
b) Współpraca, integracja, wzajemne współdziałanie i wspomaganie stowarzyszeń członkowskich w realizowaniu ich zadań, zainteresowań i potrzeb.
c) Oddziaływanie na rozwój innowacyjności i efektywności gospodarczej oraz cywilizacyjny poziom życia społeczeństwa.
d) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej.


8) Centrum Wspierania Biznesu:
ul. Polowa 53
18-400 Łomża
tel. (0 86) 215-16-90,
fax. (0 86) 215-16-91

Instytucja ta zajmuje się bezpłatnymi usługami doradczymi dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wchodzi w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Zakres bezpłatnych usług obejmuje:
a) administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
b) marketingu, zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie,
c) informacje na temat dostępnych w ramach Krajowego Systemu Usług specjalistycznych usług doradczych,
d) preferencyjnych źródeł finansowania działalności,
e) funduszy pomocowych.

9) Podlaska Izba Rolnicza:
Biuro Regionalne w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. ( 0 86)219- 06- 65
fax. (0 86) 219-82-38

Podlaska Izba Rolnicza z Biurem Regionalnym w Łomży to instytucja utworzona z myślą o rolnikach. Do głównych działań tejże instytucji należą:
a) działania na rzecz rolników, instytucji funkcjonujących w rolnictwie i szkół rolniczych,
b) współpraca z innymi organizacjami, administracją i samorządem terytorialnym,
c) współpraca z zagranicą.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel./fax (086) 218 37 22
e-mail: lomodr@zetobi.com.pl