BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2005-12-12 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

2005-12-19 09:22 - Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

2011-02-09 14:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

Przejdź do wiadomości