BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2005-12-01 11:30 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nNr 3/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

2005-12-01 11:45 - Edycja wiadomości Zarządzenie nNr 3/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

2005-12-12 09:19 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/ 05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

2011-02-09 14:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 3/ 05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży

Przejdź do wiadomości