BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM5510 B zlokalizowanej na działce nr 788/1 w m. Zbójna

2021-01-22 13:36 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM5510 B zlokalizowanej na działce nr 788/1 w m. Zbójna

Przejdź do wiadomości