BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

2004-04-01 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o uchwaleniu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

2007-02-22 12:36 - Edycja wiadomości Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2014

2008-03-18 10:26 - Edycja wiadomości Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2014

Przejdź do wiadomości