BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 71/336/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

2021-01-12 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 71/336/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego

Przejdź do wiadomości