BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 69/325/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku

2021-01-11 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 69/325/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Śniadowo w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”

Przejdź do wiadomości