BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Projekt protokołu nr 7/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2008 roku.

2008-03-05 08:20 - Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr 7/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2008 roku.

Przejdź do wiadomości