BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja Starosty Łomżyńskiego z 7 lipca 2015 roku o operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Jedwabne, powiat łomżyński, woj.podlaskie

2015-07-09 09:35 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z 7 lipca 2015 roku o operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Jedwabne, powiat łomżyński, woj.podlaskie

Przejdź do wiadomości