BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2008-01-09 09:09 - Dodanie nowej wiadomości: Nagrody starosty łomżyńskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2014-09-25 14:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Nagrody starosty łomżyńskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Przejdź do wiadomości