BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok

2022-05-31 14:40 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok

2022-05-31 14:46 - Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok

Przejdź do wiadomości