BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

2020-09-18 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

2020-09-18 11:21 - Edycja wiadomości Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

2020-09-18 11:22 - Edycja wiadomości Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg publiczny pn. "Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego".

2020-09-18 11:30 - Edycja wiadomości Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg publiczny pn. "Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego"

Przejdź do wiadomości