BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

2020-02-18 15:03 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego

2020-02-18 15:03 - Edycja wiadomości Informacja Starosty Łomżyńskiego

2020-02-18 15:05 - Edycja wiadomości Informacja Starosty Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości