BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

2003-07-08 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

2003-07-09 00:00 - Dodano nowy plik

Przejdź do wiadomości