BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2017-02-08 14:47 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2018-02-01 10:35 - Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Przejdź do wiadomości