BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2012 roku

2013-04-03 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o satnie mienia komunalnego Powaitu Łomżyńskiegow 2012 roku

2013-04-03 09:32 - Edycja wiadomości Informacja o satnie mienia komunalnego Powaitu Łomżyńskiegow 2012 roku

Przejdź do wiadomości