BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2003-09-15 11:50 - Dodanie nowej wiadomości: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2007-03-28 11:46 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2007-03-28 11:47 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2007-03-28 14:30 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2007-03-28 14:36 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2019-01-04 15:00 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2021-10-21 10:24 - Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przejdź do wiadomości