Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
19°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Konferencja z udziałem dyrektorów szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2012-03-21 08:14 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja z udziałem licznie przybyłych dyrektorów szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

1

 

Spotkaniu przewodniczył Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który przywitał zgromadzonych gości i nawiązał do tradycji oświatowych powiatu.

Konferencję prowadziła Pani Joanna Dardzińska - Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyły ważnych kwestii związanych z wspomaganiem pracy szkół, nauczycieli i uczniów.

Pani Elżbieta Gosk – gł. specjalista zapoznała zebranych Dyrektorów szkół z założeniami planowanego nowego modelu zewnętrznego wspomagania szkół i placówek oraz przedstawiła ideę projektu wdrożeniowego pn. „Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W myśl założeń tego projektu powiaty będą mogły pozyskiwać środki na realizację w zgłoszonych szkołach rocznych planów wspomagania wybranego aspektu pracy szkoły oraz budowę lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Następnie Pani Elżbieta Kłosek - doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr1 w Łomży przedstawiła innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w ramach nowych zasad pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Zapewnij swoim uczniom „KARIERĘ NA MAXA” opracowany przez PROGA i ECORYS.

Pani Joanna Dardzińska–Mądry - Dyrektor PPP Nr 1 w Łomży zaprezentowała zebranym zrealizowane przez poradnię w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, na terenie szkół i w poradni, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niezwykle cenne było spojrzenie Dyrektorów, uwagi i zasygnalizowanie określonych potrzeb w wymiarze doskonalenia.

 

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Nie żyje Edward Łada Radny Powiatu Łomżyńskiego

cze 19, 2019
Czytaj więcej