Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
15°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Kultura w Powiecie Łomżyńskim

DATA PUBLIKACJI: 2003-08-05 09:25 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Muzeum Przyrody
w Drozdowie 
Dworek Lutosławskich

Muzeum Przyrody w Drozdowie Dworek Lutosławskich

1

W powiecie łomżyńskim działają następujące placówki i instytucje kultury:

 

1. O zasięgu ponadlokalnym:

  • 2 instytucje powiatowe:

Muzeum Przyrody w Drozdowie, http://muzeum-drozdowo.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; www.rok.4lomza.pl

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Łomża, która na mocy porozumienia z Zarządem Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego wykonuje zadania biblioteki powiatowej.

 

2. O zasięgu lokalnym:

- 7 ośrodków kultury – 5 gminnych i 2 miejsko-gminne (Nowogród, Jedwabne, Piątnica, Miastkowo, Zbójna, Pniewo i Śniadowo)
- 15 świetlic wiejskich;
- 9 bibliotek publicznych (7 gminnych i 2 miejsko-gminne);
- 13 filii bibliotecznych.

Za niezwykle cenne w powiecie łomżyńskim uważane są walory kulturowe powiatu, w związku z czym organizowane imprezy kulturalne są okazją do poznania historii i walorów przyrodniczych powiatu. Imprezy te są obrazem przede wszystkim dawnych zwyczajów i świąt, a także prezentacją bazy przyrodniczo-turystycznej.

Niestety powiat łomżyński nie może pochwalić się znaczącą ilością placówek kulturalnych. Zarówno placówki bibliotek publicznych (22), jak i muzeów (2) na terenie powiatu jest niewiele w porównaniu do innych regionów. Jednak taka sytuacja jest podobna w całym województwie podlaskim, nie licząc miast na prawach powiatu.

Do najważniejszych imprez kulturalnych organizowanych w powiecie łomżyńskim należą:


- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie; organizowane na scenie przy Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Jest to impreza cykliczna odbywajaca się corocznie. W imprezie uczestniczą twórcy, artyści ludowi, pielęgnujący autentyczny folklor, rękodzielnicy wykonujące już dziś ginące zawody oraz młodzież umacniająca kulturę ludową. Ogólnopolskie dni służą utrwaleniu tożsamości, tradycji i ochrony regionalnej kultury powiatu łomżyńskiego.

- Ogólnopolski Festiwal Muzyczny Drozdowo-Łomża z udziałem gwiazd polskiej opery i operetki w dworku Lutosławskich w Drozdowie; cieszy się największą popularnością wśród publiczności imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu, o czym świadczą chociażby coroczne, począwszy od 1994 roku, jego edycje. Festiwal organizowany jest dzięki inicjatywie Pana Jacka Szymańskiego – pochodzącego z Ziemi Łomżyńskiej, solisty Opery Bałtyckiej w Gdyni. Podczas cyklicznego Festiwalu prezentowane są m.in.: opera, operetka, musical, kameralistyka, edukacja, muzyka religijna. Koncerty odbywają się nie tylko w Drozdowie, ale także w Łomży, Śniadowie, Piątnicy, Nowogrodzie, Jedwabnem. Festiwal corocznie ogląda do 10.000 osób.

- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
- ,,Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych'' - odbywają się na przemian Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego i Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych o zasięgu powiatowym.
- Wigilia Twórców Ludowych,

Regionalne Ośrodek Kultury prowadzi stronę internetową poświąconą twórcom naszego regionu www.wirtualnagaleria.pl

Zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze powiatu łomżyńskiego:

- 637 zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne pochodzące z różnych okresów, od epoki kamienia do późnego średniowiecza; 14 spośród nich wpisano do rejestru zabytków (stanowisko kurhanowe w Uśniku Kolonii, grodziska średniowieczne w Starej Łomży i Wiźnie);
- układy przestrzenne Wizny, Nowogrodu i Jedwabnego;
- 250 budynków mieszkalnych z przełomu XIX/XX wieku;
- 60 obiektów sakralnych, z czego 30 figuruje w rejestrze zabytków, w tym 12 kościołów m.in. w Wiźnie, Szczepankowie (gotycki) i Drozdowie (neogotycki);
- 8 historycznych obiektów użyteczności publicznej, z których 2 uznano za zabytki (szkoła w Konarzycach, dróżnicówka w Miastkowie);
- zabytki przemysłowe i gospodarcze – spichlerze w Drogoszewie i Kisielnicy;
- spośród 9 dworów 7 uznano za zabytki – są to obiekty zaniedbane, a najstarszy z nich – dwór w Tarnowie popada w ruinę;
- 23 parki i aleje podworskie, z czego 8 wpisano do rejestru zabytków;
- budownictwo obronne – zespół 3 rosyjskich fortów ziemnych betonowych w Piątnicy, polskie betonowe schrony bojowe – m.in. na terenie gmin Nowogród, Łomża, Śniadowo, Wizna oraz punkty oporu z lat 1940-1941;
- 18 cmentarzy rzymsko-katolickich (13 w rejestrze zabytków), 5 mogił wojennych i miejsc masowej egzekucji).
Znaczna część zasobów dziedzictwa kulturowego ma raczej lokalne znaczenie, są one przede wszystkim świadectwem historii i tradycji regionu. Jeśli będą odpowiednio zadbane i wyeksponowane mogą przyczynić się do poprawy wizerunku i podniesienia atrakcyjności turystycznej. Ma to szczególne znaczenie na obszarze o unikatowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie istnieje możliwość rozwoju turystyki.

190916031417.jpg