Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
15°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Kultura w Powiecie Łomżyńskim

DATA PUBLIKACJI: 2003-08-05 09:25 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Muzeum Przyrody
w Drozdowie 
Dworek Lutosławskich

Muzeum Przyrody w Drozdowie Dworek Lutosławskich

1

W powiecie łomżyńskim działają następujące placówki i instytucje kultury:

 

1. O zasięgu ponadlokalnym:

  • 2 instytucje powiatowe:

Muzeum Przyrody w Drozdowie, http://muzeum-drozdowo.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; www.rok.4lomza.pl

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Łomża, która na mocy porozumienia z Zarządem Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego wykonuje zadania biblioteki powiatowej.

 

2. O zasięgu lokalnym:

- 7 ośrodków kultury – 5 gminnych i 2 miejsko-gminne (Nowogród, Jedwabne, Piątnica, Miastkowo, Zbójna, Pniewo i Śniadowo)
- 15 świetlic wiejskich;
- 9 bibliotek publicznych (7 gminnych i 2 miejsko-gminne);
- 13 filii bibliotecznych.

Za niezwykle cenne w powiecie łomżyńskim uważane są walory kulturowe powiatu, w związku z czym organizowane imprezy kulturalne są okazją do poznania historii i walorów przyrodniczych powiatu. Imprezy te są obrazem przede wszystkim dawnych zwyczajów i świąt, a także prezentacją bazy przyrodniczo-turystycznej.

Niestety powiat łomżyński nie może pochwalić się znaczącą ilością placówek kulturalnych. Zarówno placówki bibliotek publicznych (22), jak i muzeów (2) na terenie powiatu jest niewiele w porównaniu do innych regionów. Jednak taka sytuacja jest podobna w całym województwie podlaskim, nie licząc miast na prawach powiatu.

Do najważniejszych imprez kulturalnych organizowanych w powiecie łomżyńskim należą:


- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie; organizowane na scenie przy Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Jest to impreza cykliczna odbywajaca się corocznie. W imprezie uczestniczą twórcy, artyści ludowi, pielęgnujący autentyczny folklor, rękodzielnicy wykonujące już dziś ginące zawody oraz młodzież umacniająca kulturę ludową. Ogólnopolskie dni służą utrwaleniu tożsamości, tradycji i ochrony regionalnej kultury powiatu łomżyńskiego.

- Ogólnopolski Festiwal Muzyczny Drozdowo-Łomża z udziałem gwiazd polskiej opery i operetki w dworku Lutosławskich w Drozdowie; cieszy się największą popularnością wśród publiczności imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu, o czym świadczą chociażby coroczne, począwszy od 1994 roku, jego edycje. Festiwal organizowany jest dzięki inicjatywie Pana Jacka Szymańskiego – pochodzącego z Ziemi Łomżyńskiej, solisty Opery Bałtyckiej w Gdyni. Podczas cyklicznego Festiwalu prezentowane są m.in.: opera, operetka, musical, kameralistyka, edukacja, muzyka religijna. Koncerty odbywają się nie tylko w Drozdowie, ale także w Łomży, Śniadowie, Piątnicy, Nowogrodzie, Jedwabnem. Festiwal corocznie ogląda do 10.000 osób.

- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
- ,,Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych'' - odbywają się na przemian Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego i Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych o zasięgu powiatowym.
- Wigilia Twórców Ludowych,

Regionalne Ośrodek Kultury prowadzi stronę internetową poświąconą twórcom naszego regionu www.wirtualnagaleria.pl

Zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze powiatu łomżyńskiego:

- 637 zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne pochodzące z różnych okresów, od epoki kamienia do późnego średniowiecza; 14 spośród nich wpisano do rejestru zabytków (stanowisko kurhanowe w Uśniku Kolonii, grodziska średniowieczne w Starej Łomży i Wiźnie);
- układy przestrzenne Wizny, Nowogrodu i Jedwabnego;
- 250 budynków mieszkalnych z przełomu XIX/XX wieku;
- 60 obiektów sakralnych, z czego 30 figuruje w rejestrze zabytków, w tym 12 kościołów m.in. w Wiźnie, Szczepankowie (gotycki) i Drozdowie (neogotycki);
- 8 historycznych obiektów użyteczności publicznej, z których 2 uznano za zabytki (szkoła w Konarzycach, dróżnicówka w Miastkowie);
- zabytki przemysłowe i gospodarcze – spichlerze w Drogoszewie i Kisielnicy;
- spośród 9 dworów 7 uznano za zabytki – są to obiekty zaniedbane, a najstarszy z nich – dwór w Tarnowie popada w ruinę;
- 23 parki i aleje podworskie, z czego 8 wpisano do rejestru zabytków;
- budownictwo obronne – zespół 3 rosyjskich fortów ziemnych betonowych w Piątnicy, polskie betonowe schrony bojowe – m.in. na terenie gmin Nowogród, Łomża, Śniadowo, Wizna oraz punkty oporu z lat 1940-1941;
- 18 cmentarzy rzymsko-katolickich (13 w rejestrze zabytków), 5 mogił wojennych i miejsc masowej egzekucji).
Znaczna część zasobów dziedzictwa kulturowego ma raczej lokalne znaczenie, są one przede wszystkim świadectwem historii i tradycji regionu. Jeśli będą odpowiednio zadbane i wyeksponowane mogą przyczynić się do poprawy wizerunku i podniesienia atrakcyjności turystycznej. Ma to szczególne znaczenie na obszarze o unikatowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie istnieje możliwość rozwoju turystyki.

190916031417.jpg

Wykaz zabytków nieruchomych na terenie powiatu łomżyńskiego

lip 24, 2019
Czytaj więcej

Wykaz zabytków archeologicznych na terenie powiatu łomżyńskiego

lip 24, 2019
Czytaj więcej

Zabytek - materialne świadectwo historii

lip 24, 2019
Czytaj więcej

Kazimierz Lutosławski – zachodnie fascynacje i umiłowanie Polski

wrz 16, 2019
Czytaj więcej