Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Bezrobocie zaczyna spadać

DATA PUBLIKACJI: 2012-03-02 12:13 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2012 roku wyniosła 6.721 osób, w tym w mieście Łomża 4.105 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.616 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 5 osób tj. o 0,1 %.
Zdjęcie

1

 

W lutym 2012 r. do PUP w Łomży zgłosiło 483 bezrobotnych, w tym 377 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 488 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 138 oferty pracy.
Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w lutym 2012 r. związany jest m.in. z kierowaniem osób bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec lutego 2012 roku wyniosła 15,7 %,
- dla miasta Łomży 17,2 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,8 %.

W końcu lutego 2012 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.278 osób (w tym 1.105 kobiety) i była niższa o jedną osobę w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.

W lutym 2012 r. zmniejszyła się o 13 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 1.068 osób (w tym 700 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu lutego 2012 roku 16,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W miesiącu lutym 2012 r. pracę podjęło 214 bezrobotnych, tj. o 40 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:
- do robót publicznych skierowano 34 osoby bezrobotne,
- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 44osoby,
- skierowano 88 osób na staż zawodowy,
- skierowano 19 osób na szkolenie,
- przyznano 12 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

 

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Rządowe wsparcie dla naszego samorządu!

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020/2021

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, Świętego Kościoła katolickiego

maj 18, 2020
Czytaj więcej