Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
25°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

DATA PUBLIKACJI: 2013-04-24 13:27 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W auli łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyły konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.
źródło: www.wrotapodlasia.pl

źródło: www.wrotapodlasia.pl

3
Zdjęcie Zdjęcie

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku to ważny dokument, którego zapisy rzutować będą na kierunki polityki rozwoju realizowanej dla całego województwa podlaskiego w kolejnych latach. Jej zapisy przekładać się będą także na podział środków z Unii Europejskiej. Strategia powstała przy udziale wielu wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Efektem tej pracy jest dokument oparty na  4 filarach – Województwo Podlaskie zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze.

Aula PWSIiP zgromadziła ponad 200 osób – przedstawicieli samorządów, świata polityki, kultury, edukacji, biznesu czy mediów a także mieszkańców subregionu łomżyńskiego zainteresowanych losem naszego regionu.

W pierwszej części spotkania omówiona została diagnoza sytuacji województwa na tle Europy i kraju oraz główne założenia, cele, wizja dla województwa na najbliższe lata. Głos w tej sprawie zabrali je główni twórcy m.in. prof. Jacek Szlacha, prof. Bogusław Plawgo oraz Daniel Górski - Dyrektor Departamenty Zarządzania RPO w UMWP.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji nad omawianymi wcześniej założeniami Strategii. Głos zabrało m.in. wielu przedstawicieli samorządu, parlamentarzyści,przedsiębiorcy.

W imieniu powiatu łomżyńskiego głos zabrał Adam Sowa – Wicestarosta Łomżyński, który po zaprezentowaniu stanowiska powiatu przekazał przytoczone zapytania i uwagi na ręce Pana Marszałka – Jarosława Dworzańskiego.

Wystąpienie Wicestarosty Łomżyńskiego skupione było na konieczności poprawy infrastruktury drogowej oraz kolejowej, sprawach ochrony środowiska oraz poprawie spójności społecznej.

 

Apelował o zdecydowane działania w zakresie kolei, przeciwdziałanie jej likwidacji szczególnie w obszarze przewozów towarowych, jak również stworzenie warunków do jej rozwoju jako środka najmniej uciążliwego dla przestrzeni, środowiska naturalnego i samych mieszkańców. Zwrócił tez uwagę na potrzebę zwiększenia puli środków finansowych na realizację dostępności wewnętrznej (szeroko rozumiana komunikacja mieszkańców z ośrodkami gminnymi i powiatowymi), gdyż są to zadania samorządów gminnych i powiatowych. A w naszym regionie samorządy dysponują coraz mniejszymi środkami własnymi. Należy zatem rozważyć potrzebę „skoncentrowanych” inwestycji, szczególnie drogowych. Dodał też, iż warto mocniej pochylić się nad tematem dróg powiatowych i gminnych, które przecież będą stanowić dojazdy do wskazanych w Strategii dróg S8, S19 czy S61. Powiat Łomżyński pragnął zwrócić uwagę na 4 odcinki dróg powiatowych: Piątnica Poduchowna – Kalinowo – Drozdowo – Bronowo – Wizna, Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo oraz Jednaczewo – Szablak – Nowogród oraz Jednwabne - Wizna.

W zakresie ochrony środowiska padły m.in. następujące  pytania: Jak pogodzić ochronę krajobrazu z postulowaną w Strategii produkcją energii wiatrowej (szczególnie w północnej części regionu) i energii z farm fotowoltaicznych czy jak zachęcić miejscowych inwestorów wespół z mieszkańcami do inwestowania w OZE (obecnie większość inwestorów jest spoza naszego regionu)?

W sferze społecznej i edukacyjnej Wicestarosta zwrócił uwagę m.in. na konieczność dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy – zwiększenie efektywności POKL poprzez ściślejszą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami np. tworzenie tzw. trójkątów pożytku publicznego opartych na współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i miejscowych przedsiębiorców. Apelował też o skierowanie większej uwagi w obszar polityki społecznej, w tym o większą troskę i wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku dostępny jest w  wersji elektronicznej na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl.

Zachęcamy tez Państwa do zgłaszania uwag do powyższego dokumentu osobiście na formularzu dostępnym na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl. bądź za naszym pośrednictwem na adres: promocja@powiatlomzynski.pl.

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Rządowe wsparcie dla naszego samorządu!

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020/2021

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, Świętego Kościoła katolickiego

maj 18, 2020
Czytaj więcej