Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze za nami

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-09 09:20 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 9 września 2021 r. w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się III Międzynarodowe Forum Gospodarcze
03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu Starosta Łomżyński/Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych

03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu Starosta Łomżyński/Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych

12
03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu Starosta Łomżyński/Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu prowadzący wydarzenie  03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Wójt Gminy Łomża/Wiceprezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Piotr Kłys, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Żywności i Żywienia dr Karol Krajewski, w drugim rzędzie od lewej niedawny Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Marcin Czyża, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński, uczestnicy wydarzenia 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Kolno/Członek Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe Józef Wiśniewski, Wójt gminy Zbójna/Członek Łomżyńskiego Forum Samorządowego Elżbieta Parzych, Wójt Gminy Przytuły/Członek Łomżyńskiego Forum Samorządowego Kazimierz Polkowski, Wójt Gminy Śniadowo/Członek Zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego Rafał Pstrągowski, Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo Grzegorz Podgórski, Przedstawicielka Gminy Rutki/Członek Zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego Małgorzata Gronostajska 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu prelegent Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku  Joanna Sarosiek 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu prelegent Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie prof. dr hab. Mirosław Grewiński 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu prelegent Prorektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu uczestnicy wydarzenia 03.09.2021 r. III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, na zdjęciu prelegent Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Olejniczak

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe podczas otwarcia Konferencji zwrócił się do przybyłych: "W tym roku już po raz trzeci spotykamy się w ramach Międzynarodowego Forum Gospodarczego organizowanego przez Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe, które dziś skupia już 24 samorządy z Subregionu Łomżyńskiego. W pierwszej edycji Forum w 2017 r. mówiliśmy, iż naszym celem jest stworzenie warunków do współpracy naszych samorządów i przedsiębiorców z rynkiem polskim i zagranicznym oraz wykreowanie marki Subregionu. I to się udało.(...) Druga edycja Forum to wspieranie rozwoju nauki, jej upowszechnianie i popularyzacja wyników działalności szkół wyższych w skali krajowej i międzynarodowej. Dziś - dzięki staraniom Zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego i dofinasowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki mamy okazję po raz trzeci zaprezentować nasz Subregion. Potencjał naszych samorządów, uczelni i przedsiębiorców. Chcemy, by nasz region rozwijał się w sposób zrównoważony, chcemy by z tego rozwoju korzystali nasi mieszkańcy."

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze jest kontynuacją cyklu międzynarodowych spotkań współfinansowanych z Programu Odpowiedzialność Nauki - Doskonała Nauka - Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tegorocznym partnerem Forum była Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 

W konferencji uczestniczyła też Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz przedstawiciele naszego partnerskiego Powiatu Augszdaugava z Łotwy, na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Arvidsem Kucins.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, członkowie Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przedsiębiorcy.

Program Konferencji obejmował:

  1. „Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027” - zaprezentowany przez Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Małgorzatę Wierzbicką z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Naczelnika Wydziału Polityki Regionalnej Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ewę Malik-Kapler
  2. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2021 -2027” - zaprezentowany przez Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Joannę Sarosiek
  3. „Fundusze Europejskie - Polska Wschodnia 2021-2027”– zaprezentowany przez managera z międzynarodowym doświadczeniem, do niedawna Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcina Czyżę
  4. „Innowacyjne zasoby ludzkie – kształcenie ustawiczne dorosłych”-  zaprezentowany przez prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego Rektora Uczelni Korczaka w Warszawie
  5. „Nowe technologie, a zmiany społeczne”- zaprezentowany przez prof. dr hab. Jolantę Łodzińską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  6. „Nowoczesne technologie w Rolnictwie. Rolnictwo 4.0”- zaprezentowany przez dr hab. inż. Andrzeja Borusiewicza prof. Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
  7. „Crowdsourcing – innowacje w zarządzaniu miastami” - zaprezentowany przez Karolinę Ilczuk z Urzędu Miasta Zambrów
  8. „Pomost do zatrudnienia - projekt pilotażowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży”– zaprezentowany przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbietę Olejniczak

Eventem towarzyszącym III. Forum Gospodarczemu były prezentacje lokalnych firm i przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Tuż po wyczerpaniu wszystkich punktów Konferencji odbyło się także krótkie spotkanie w siedzibie WSA w Łomży dotyczące Oxy tree – drzew tlenowych. O wynikach badań gościom opowiedział pracownik WSA mgr Henryk Porwisiak.

190916031417.jpg

FESTYN SamoRządowe Przygody z Nauką w Jarnutach

sie 26, 2021
Czytaj więcej

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

sie 02, 2021
Czytaj więcej

34. Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA otwarty!

cze 10, 2021
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

wrz 09, 2021
Czytaj więcej