Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Opieka społeczna

DATA PUBLIKACJI: 2003-05-26 14:22 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

18-400 Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27

tel. (086) 215-69-42

Dyrektor: Edward Jarota

 

Powiat łomżyński jako region typowo rolniczy zamieszkuje około 93% ludności wiejskiej. Niekorzystna jest struktura wiekowa, głownie na wsi. W wieku 60 lat i więcej znajduje się ponad 21% mieszkańców. Osoby niepełnosprawne zaś stanowią 10,4 % mieszkańców powiatu.


Największą grupą rodzin objętych pomocą społeczną przez gminne ośrodki pomocy społecznej, głownie w formie zasiłków okresowych są rodziny bezrobotne i niepełnosprawne. Przyczyn korzystania z pomocy jest wiele. Najczęściej są nimi ubóstwo, bezdomność, wielodzietność, długotrwała choroba, dysfunkcjonalność rodzin itp.
Przedstawione uwarunkowania wpływają na zakres i formy udzielonej pomocy społecznej. I tak do najważniejszych zadań zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach pomocy społecznej w latach 1999 – 2002 jest przede wszystkim pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc dzieciom i rodzinom zastępczym, udzielanie różnego rodzaju poradnictwa dla rodzin i osób niepełnosprawnych.

Główne wysiłki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży koncentrują się przede wszystkim na:


a) pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (np. organizowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych);
b) pomocy rodzinom zastępczym oraz usamodzielniającym się wychowankom;
c) utrzymaniu właściwego poziomu usług w dwóch domach opieki społecznej (Tykocin, Łomża);
d) udzielaniu różnego rodzaju poradnictwa dla rodzin i osób niepełnosprawnych;
e) współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie rozwiązywania trudnych problemów grup społecznych.


Dokonane dotychczas analizy PCPR wskazują na pogarszającą się sytuację życiową mieszkańców powiatu łomżyńskiego i rosnące potrzeby korzystania z pomocy społecznej. Zmianę w strukturze korzystających z pomocy oraz znaczne ograniczenie ich liczby mogą jedynie spowodować działania w polityce gospodarczej prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy i programy, które umożliwiłyby ponowne zatrudnienie osób bezrobotnych.

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 28, 2020
Czytaj więcej

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 30, 2020
Czytaj więcej

Kolejne postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

lis 12, 2020
Czytaj więcej

Ostrzeżenie GIS: Salmonella w maśle. Zjedzenie grozi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia

paź 30, 2020
Czytaj więcej