Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

XX Jubileuszowe wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-09 14:40 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
8 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży wręczyliśmy Stypendia dla uzdolnionej młodzieży za rok szkolny 2019/2020 oraz Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.
8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu laureaci Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński oraz Radni Powiatu Łomżyńskiego.

8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu laureaci Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński oraz Radni Powiatu Łomżyńskiego.

11
8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego.Na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, mama Stypendystki w obszarze edukacji naukowej Izabeli Najda - Agnieszka Najda. 8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Naczelnik Wydziału RSGP Edyta Zawojska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński, Wicestarosta Maria Dziekońska, Starosta Lech Marek Szabłowski, Stypendystka w obszarze edukacji artystycznej Oliwa Zera 8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu: Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński, Wicestarosta Maria Dziekońska, Laureat Nagrody w kategorii "Inicjatywa społeczno-gospodarcza" Pan Józef Babiel, Starosta Lech Marek Szabłowski. 8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu: Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński, Wicestarosta Maria Dziekońska, Przedstawicielka Laureata Nagrody w kategorii "Sport" - Gminnego Klubu Sportowego „FORTY PIĄTNICA” w Piątnicy - Sekcja Żeńska - Wiceprezes Aneta Lewandowska, Starosta Lech Marek Szabłowski. 8.12.2020 r. Wręczenie Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego. Na zdjęciu: Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński, Wicestarosta Maria Dziekońska, Starosta Lech Marek Szabłowski, Przedstawicielka Laureata Nagrody w kategorii "Kultura" - Gminnej Orkiestry Dęta przy GOK w Śniadowie - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie Gabriela Piszczatowska

„Od 20 lat Powiat Łomżyński wspiera najlepszych, po to by mogli stawać się jeszcze lepsi, doceniać tych, którzy swoją wrażliwością społeczną budują naszą „małą Ojczyznę” (…) Jestem dumny, wszyscy powinniśmy być dumni, że w Powiecie jest tylu znakomitych mieszkańców. Przez te 20 lat bowiem uhonorowaliśmy blisko 100-u z nich.” te słowa Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego rozpoczęły uroczystość wręczenia Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego.

Uroczystość odbyła się podczas obrad XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Skromniejszy, niż zwykle, charakter wydarzenia wynikał z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Stypendia i Nagrody, każda w kwocie 2 500 zł brutto każda, wręczyli Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński. Laureaci Nagrody, prócz dyplomów, otrzymali Statuetki Św. Wawrzyńca – bohaterskiego męczennika, dla którego skarbem byli najbardziej potrzebujący, a którego podobizna widnieje w herbie Powiatu. Statuetki są autorskim dziełem Pani Edyty Barańskiej – cenionego artysty ceramiki z Gdańska.

W pierwszej części uroczystości wręczono stypendia Starosty Łomżyńskiego za rok szkolny 2019/2020.

Coroczne nagradzanie uzdolnionych uczniów to już tradycja Powiatu Łomżyńskiego. W tym roku wręczono je po raz 20ty.

W latach 2000 - 2011 stypendia przyznawane były osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Od 2012 roku formuła przyznawania stypendiów została poszerzona. Obecnie są one przyznawane w 3 dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej. Stypendia stanowią też istotny element realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego przyjętego w 2019 roku.

U podstaw tej decyzji leżało przekonanie, iż stypendia pełnią wyjątkową rolę, maja prestiżowy charakter. Z jednej strony motywują do rozwoju osobistego i rozwijania talentów na polu naukowym, artystycznym czy sportowym. Z drugiej strony wyrównują szansę na sukces edukacyjny uczniów wywodzących się z różnych środowisk. Służą  wydobywaniu  z młodzieży  jego twórczego potencjału.

W tegorocznej edycji stypendiów Starosty Łomżyńskiego złożono 58 wniosków. Najwięcej w dziedzinie naukowej.

Komisja Stypendialna w składzie:

 1. Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński – Przewodnicząca Komisji,
 2. Sławomir Dębek – Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Wiesława Masłowska - Radna Powiatu Łomżyńskiego, członek Komisji

na swoim posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 roku wyłoniła dwoje laureatów Stypendiów Starosty Łomżyńskiego za rok szkolny 2019/2020 i rekomendowała je Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego, który w dniu 6 listopada 2020 roku je przyznał.

Laureatką Stypendium w dziedzinie naukowej została Izabela Najda.

Iza jest obecnie uczennicą klasy VIII Szkoły Podstawowej im. mjr Władysława Raginisa w Piątnicy. Rok szkolny 2019/2020 ukończyła z wyróżnieniem, osiągając średnią 5,29. Jest wszechstronnie utalentowana, choć przeważają zainteresowania matematyczne – o czym świadczy ocena celująca z tego przedmiotu na świadectwie szkolnym oraz uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych. Spośród wszystkich złożonych wniosków jako jedyna spełniła kryterium – uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Poza wzorowym zachowaniem cechuje ją koleżeńskość, wrażliwość na potrzeby innych. Jest również uczennicą zaangażowaną w życie społeczności szkolnej.

Laureatką Stypendium w dziedzinie artystycznej została Oliwia Zera.

Oliwia jest obecnie uczennicą VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Na co dzień uczęszcza na zajęcia plastyczne do Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, gdzie pod okiem instruktorki pani Anny Bureś zdobywa potrzebną wiedzę i rozwija umiejętności malarskie. W roku szkolnym 2019/2020 zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Inny – nie znaczy gorszy”. Zdobyła także wyróżnienie na 35 Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Makulatura to nie śmieć. Powietrze” organizowanym przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Tam też, w ramach wernisażu, można było oglądać prace laureatów konkursu – w tym Oliwii. Poza tym prezentuje wzorową postawę społeczną.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów Starosty Łomżyńskiego Zarząd może przyznać stypendium także w dziedzinie sportowej. Niestety nie wpłynął żaden wniosek, który spełniałby kryteria tegoż Regulaminu. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 nie zostało przyznane stypendium w dziedzinie sportowej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego.

Historia nagród Starosty Łomżyńskiego liczy również 20. lat. W roku 2000 Rada Powiatu Łomżyńskiego pierwszej kadencji podjęła uchwałę ustanawiającą nagrodę Starosty Łomżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronie dóbr kultury. W 2012 roku zmieniono formułę i kategorie ich przyznawania. Obecnie Nagrody Starosty Łomżyńskiego przyznawane są za promocję powiatu w kategorii artystycznej, sportowej i inicjatywie społeczno – gospodarczej.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród mogą one zostać wręczone osobom lub grupie osób, które swoim talentem, aktywnością, pełnymi pasji działaniami społecznymi, oryginalnymi przedsięwzięciami, wniosły trwały wkład w przestrzeń życia kulturalnego i społeczno-gospodarczego Ziemi Łomżyńskiej, a także w upowszechnianie i rozwój sportu. Społecznicy Ci działając bezinteresownie w swoich środowiskach wpływają twórczo, na „Małe Ojczyzny”, wzbogacając je. Są Postaciami barwnymi, rozpoznawalnymi, cieszą się nie kwestionowanym uznaniem w środowiskach, w których żyją i działają.

Kapituła w składzie:

 1. Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński,
 2. Sławomir Dębek– Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 3. Wiesława Masłowska – Radna Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 4. dr hab. Ludwik Malinowski – Prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży – Przedstawiciel obszaru działań społeczno – gospodarczych,
 5. Gabriela Dziekońska – Olszańska – Prezes Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży – Przedstawiciel obszaru kultury,
 6. Lech Malinowski – Sekretarz Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży – Przedstawiciel obszaru sportu,
 7. Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji,

na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2020 roku wyłoniła i zarekomendowała Zarządowi Powiatu troje laureatów Nagrody Starosty za promocję Powiatu Łomżyńskiego a Zarząd Powiatu przyznał je.

Laureatem Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii inicjatywa społeczno-gospodarcza został Pan Józef Babiel.

Niekwestionowany społecznik z powołania, kreatywny, otwarty. Od przeszło 30 lat pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, scalając działania 13 oddziałów Towarzystwa w kraju i poza jego granicami. Aktywny na wielu polach działalności społecznej i kulturalnej. Jeden z głównych organizatorów 21 Zjazdów Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomżyńskiej. Od lat z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej organizuje doroczny Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie i Dyplomowe poświęcone Ziemi Łomżyńskiej – konkursu, który buduje w młodych ludziach poczucie wspólnoty i identyfikacji z Ziemia Łomżyńską. Główny inspirator, organizator i koordynator akcji ratowania zabytków na najstarszej i najpiękniejszej w kraju, po warszawskich  Powązkach, łomżyńskiej nekropolii, której początki sięgają 1801 r.Ta nekropolia  to nie tylko Muzeum – Lapidarium, z ponad 560 zabytkowymi nagrobkami ale także archiwum, w którym zapisana jest historia Łomży i Ziemi Łomżyńskiej i jej zasłużonych mieszkańców. Akcję zainicjował jeszcze jako komendant Hufca ZHP w Łomży we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, dzięki której renowacji poddano łącznie ponad 275 różnego rodzaju obiektów, w tym wszystkie nagrobki figuralne. Współuczestniczy w tworzeniu w przestrzeni publicznej symbolicznych w budowie pomników i tablic upamiętniających ludzi i wydarzenia.

Józef Babiel to postać rozpoznawalna i ceniona w przestrzeni społecznej. Życzliwy, ciepły, pełen energii, umiejący tworzyć przyjazny klimat współpracy z twórcami, instytucjami, uczelniami, szkołami i samorządem. Jego dokonania pozostawiają trwały ślad w przestrzeni publicznej.

Laureatem Nagrody Starosty za promocję Powiatu w kategorii sportowej jest – Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” w Piątnicy – Sekcja Żeńska.

Sekcja Żeńska powstała w 2014 roku. Już w pierwszym sezonie rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupy podlaskiej podopieczne pierwszego trenera – Krzysztofa Piszczatowskiego uplasowały się na III miejscu w tabeli. Aktualnie w jego strukturze działa 5 zespołów:

 • seniorki – prowadzone przez trenera Dariusza Kossakowskiego,
 • trampkarki i młodziczki – prowadzone przez trenera Macieja Tarnackiego,
 • orliczki i żaczki – prowadzone przez trenera Karolinę Chaberek.

Łącznie to 80 zawodniczek w wieku od 6 do 47 lat. Zawodniczki powoływane są do reprezentacji Podlasia, Akademii Młodych Orłów. Poza tym jego wychowanki grają w pierwszoligowych zespołach: Monika Prokopowicza w Unifreeze Górzno i Oliwia Bałdyga w SMS Łódź.

Dotychczas zdobyły: Mistrzostwa III ligi grupy warmińsko – mazurskiej piłki nożnej kobiet, Mistrzostwo Błotnej Ligi Mistrzów w Korycinie, Mistrzostwo Podlasia w futsalu, zakwalifikowanie się trampkarek do rozgrywek Makroregionalnych Ligi Trampkarek.

Poza tym zespoły biorą czynny udział w licznych turniejach, akcjach, imprezach sportowych i charytatywnych, Mobilnej Akademii Młodych Orłów, Programie certyfikacyjnym dla szkółek piłkarskich.

Samodzielnie też organizują turnieje piłkarskie w różnych grupach wiekowych na trawie i hali o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i makroregionalnym

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu w kategorii kultura otrzymała Gminna Orkiestra Dęta przy GOK w Śniadowie.

Gminna Orkiestra Dęta w Śniadowie działa od 2014 roku przy GOK w Śniadowie. Skupia w swoich szeregach amatorów - dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat z terenu gminy Śniadowo. Obecnie zespół liczy 20 osób. Ich działalność nakierowana jest na naukę gry na instrumentach dętych, perkusyjnych oraz gitarze basowej. W ramach zajęć kształtowany jest słuch i wrażliwość muzyczna podopiecznych a także wrażliwość na potrzeby innych. Obecnie kapelmistrzem Orkiestry jest organista śniadowskiej parafii - pan Adam Sagało.

Swój talent wykorzystują w dobrych, społecznych celach m.in. do oprawy wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, szkolnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, jak i poza jego granicami.

Dotychczas muzyka Orkiestry Dętej w Śniadowie uświetniała uroczystości WRZEŚNIOWEGO SZLAKU organizowane przez Szwadron Toporzysko, Święta Pułkowego 3 Pułku Strzelców Konnych u boku Orkiestry Wojska Polskiego, uroczystości nadania sztandaru OSP Śniadowo, uroczystości 850-lecia powstania Szczepankowa czy pielgrzymkę i mszę św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w Niepokalanowie.

Członkowie Orkiestry biorą udział także w wielu konkursach dedykowanych orkiestrom, w tym w Festiwalu Orkiestr Dętych w Podgórzu. Poza tym prezentują swój talent na licznych koncertach dla lokalnej społeczności. Organizują warsztaty kolęd dla dzieci czy żywe lekcje muzyki dla uczniów. Wspólnie tworzą niezwykłą muzyczną rodzinę.

Na koniec uroczystości Starosta zaprosił Radnych Powiatu Łomżyńskiego oraz wszystkich laureatów do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Spotkanie poprowadziła Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji wraz ze współpracownikami Renatą Wierzba i Ewą Piechocińską. 

Nagrodzonym jeszcze raz – serdecznie gratulujemy!

190916031417.jpg

Rusza nabór do II edycji projektu Bony na szkolenie

gru 07, 2020
Czytaj więcej

2 lata obecnej kadencji – DROGI

gru 31, 2020
Czytaj więcej

82 lata temu zmarł w Drozdowie Roman Stanisław Dmowski

sty 07, 2021
Czytaj więcej

NOWA EDYCJA BONÓW NA SZKOLENIA ORAZ PROFILAKTYKA WAD POSTAWY W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM

lis 26, 2020
Czytaj więcej