Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Przedłużamy rekrutację do projektu „NATURA-lnie LOKALNIE”

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-05 10:40 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | projekty ue,
Przedłużamy rekrutację do projektu ,,NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim’’ do 15 sierpnia 2019 roku.
Zdjęcie

2

Do projektu zapraszamy osoby z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które prowadzą, współprowadzą lub chcą prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Dodatkowo premiowane będą osoby do 35 roku życia.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem objęcia kandydata/kandydatki procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego/nią prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Lidera Projektu, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (pokój 323) oraz na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl (w załączeniu).

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Lidera osobiście, drogą pocztową, lub scan drogą elektroniczną (e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl). Każdy Formularz otrzyma indywidualny numer ewidencyjny.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą jeszcze do 15 sierpnia 2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

O uczestnictwie w Projekcie decyduje kolejność wpływu Formularzy zgłoszeniowych, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą miały osoby spełniające, założone w projekcie, kryteria wiekowe tj. osoby do 35 roku życia.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z listy rezerwowej powiadomione zostaną o wynikach i decyzji Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy będą zobligowani do wzięcia udziału w takich działaniach jak:

  1. Szkolenia i warsztaty obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.
  2. Wyjazdy studyjne – 2 wizyty studyjne do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND oraz Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN.
  3. Prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności zawierający: dane teleadresowe, krótki opis prowadzonej działalności i możliwości nawiązania współpracy z potencjalnym odbiorcą.
  4. Promocyjne felietony filmowe – w ramach projektu przygotowane zostaną 4 felietony filmowe utrzymane w tematyce projektu. Trzy pierwsze będą poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym. Czwarty obejmie tematykę wpływu ekożywności na zdrowie i środowisko.
  5. Prasa – cykl 6 artykułów prasowych związanych z tematyką projektu: zarówno samych gospodarstw /producentów ekologicznych jak i właściwości prozdrowotnych ekożywności.
  6. Baza internetowa gospodarstw ekologicznych w Powiecie Łomżyńskim – baza internetowa, działająca jako podstrona Powiatu Łomżyńskiego, będzie uzupełnieniem prospektu handlowego wydanego w formie papierowej. Informacje tworzone w ramach bazy internetowej będą ogólnodostępne, bezpłatne.
  7. I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego. Kongres będzie podsumowaniem realizowanego projektu. Zaprezentowane zostaną także materiały filmowe, które powstały w ramach kampanii dotyczącej lokalnej żywności, prezentujące gospodarstwa objęte projektem oraz kampanii „Jedz mądrze” – o właściwościach zdrowotnych ekoproduktów. Kongresowi towarzyszyć będzie prezentacja ekoproduktów z lokalnych gospodarstw.
  8. Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekogospodarstw – dzięki dostępności ekspertów z dziedziny m.in.: prawa, rolnictwa, ekoprodukcji, handlu czy innowacji uczestnicy projektu będą mogli w ramach indywidualnych spotkań skorzystać z porady ww. ekspertów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie. Naszym nadrzędnym celem jest utworzenie pierwszej na Ziemi Łomżyńskiej Grupy Producenckiej w zakresie ekożywności dzięki, której będą mogli Państwo dalej rozwijać swoje gospodarstwa.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji - Edyta Zawojska, tel. kontaktowy 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl.

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

POWIAT ŁOMŻYŃSKI OTRZYMA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ DROGOWYCH, O KTÓRE SIĘ UBIEGAŁ NA 2020 ROK!

kwi 17, 2020
Czytaj więcej

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycje drogowe!

maj 07, 2020
Czytaj więcej