Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Powiat Łomżyński będzie realizował projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-07 14:35 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Siedemset osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, będzie mogło w ciągu najbliższych trzech lat skorzystać z usług reintegracji społeczno - zawodowej świadczonej przez Centrum Integracji Społecznej. Umowę na realizację projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał z wicemarszałkami województwa podlaskiego Stanisławem Derehajło i Markiem Olbrysiem. Miasto Łomża jest liderem tego projektu, a jego partnerami są powiaty: łomżyński, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, gmina Boćki oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.
źródło: www.lomza.pl

źródło: www.lomza.pl

5

Spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, odbyło się w łomżyńskim Ratuszu 7 maja 2019 r. Wziął w nim udział wicepremier Jarosław Gowin, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreślał on, że solidarność to budowanie więzi i pomoc tym, którzy na pewnym etapie swojego życia tej pomocy potrzebują. - Myślę, że ta wspaniała inicjatywa łączy w sobie te znaczenia tego pojęcia. Gratuluję inicjatorom przedsięwzięcia i wszystkim samorządom województwa podlaskiego, które w tym projekcie uczestniczą. To jest przykład takiej właśnie współpracy, której w Polsce potrzebujemy – mówił wicepremier Jarosław Gowin wyrażając przekonanie, że ten projekt będzie ważny nie tylko z punktu widzenia pewnej reintegracji społecznej dużej grupy mieszkańców, ale też dobrym impulsem gospodarczym.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że prawie 20 mln zł dofinansowania pokazuje, jak ogromny i ważny dla naszego subregionu jest to projekt szczególnie, że nakierowany jest na pomoc osobom wykluczonym społecznie. – Obecność tak licznego grona samorządowców, którzy uczestniczą w tym projekcie jako partnerzy, obecność wicemarszałków województwa i parlamentarzystów oraz obecność wicepremiera Jarosława Gowina pokazują, że nasze miasto potrafi współpracować, że ludzie którzy piszą projekty i kreują rzeczywistość w mieście potrafią na tych różnych płaszczyznach dochodzić do kompromisu, dzięki czemu tak duże projekty jako lider jesteśmy w stanie realizować – mówił prezydent Chrzanowski, dziękując partnerom projektu, wicemarszałkom i parlamentarzystom za tę współpracę. Dodał, że to dopiero początek, a projektem tym będziemy mogli się szczycić pokazując jego efekty.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło zaznaczył, że scalanie mieszkańców województwa jest bardzo ważnym zadaniem Zarządu Województwa Podlaskiego.  – Cieszę się, że Łomża jest liderem tego projektu, który ogarnia prawie połowę województwa oraz że tak wiele samorządów zdecydowało się podpisać porozumienie, które będziemy wspólnie realizowali. Tego typu działania są najbardziej efektywne, bo bezpośrednio dotyczą naszych mieszkańców – mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło podkreślając, że tak uroczyste podpisanie umowy jest sygnałem dla innych samorządów i że razem można zrobić bardzo dużo.

Z kolei wicemarszałek Marek Olbryś zauważył, że to kolejny program województwa podlaskiego kierowany do ludzi, którzy niejednokrotnie nie z własnej winy są wykluczeni i potrzebują pomocy. - Projekt ten będzie służył osobom starającym się wyjść z tej trudnej sytuacji, które być może na chwilę wykluczyły się społecznie z gospodarki, ale chcą do niej wrócić i poprzez różnego rodzaju działalność wspierać nasze społeczeństwo. I o to nam chodzi – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Obecna na spotkaniu poseł Bernadeta Krynicka podkreślała, że wspólnymi siłami, przy współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy wielkich. - Projekt dotyczy najbardziej potrzebujących, wykluczonych społecznie osób długo bezrobotnych. Cieszę się, że większość z nich zostanie przywrócona do pracy i zaktywizowana do społeczeństwa. Będzie to też wsparciem dla przedsiębiorców, którym brakuje rąk do pracy – mówiła poseł Bernadeta Krynicka. 

Poseł Mieczysław Baszko zauważył, że województwo podlaskie potrzebuje środków do aktywizacji. Róbcie, wszystko, by samorządy z nich korzystały po partnersku i by zaowocowały one rozwojem naszego województwa – mówił poseł Mieczysław Baszko zwracając się do wicemarszałków Województwa Podlaskiego.

Projekt partnerski „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Jego wartość to 25.263.917,80 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 19.999.079,80 zł. Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób. Realizacja projektu, będzie polegała na utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej na terenie jednostek samorządu terytorialnego partnerów oraz lidera, a następnie prowadzeniu aktywnych działań dla łącznie 400 kobiet i 300 mężczyzn. Na terenie siedmiu partnerów projektu powstaną Centra Integracji Społecznej. Samorządy otrzymają ok. 2 mln zł na doposażenie placówek oraz ich bieżącą działalność. Wsparciem zostanie objęty także już istniejący CIS w Łomży. Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie psychologa, który poprzez wywiad psychologiczny rozpozna ich preferencje zawodowe, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Projekt przewiduje sześciogodzinne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Osoby uczestniczące w nim będą mogły liczyć na ubezpieczenie, wypłatę zasiłków integracyjnych, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej