Motyl

Powiat Łomżyński

Dofinansowanie inwestycji Muzeum z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Dofinansowanie inwestycji Muzeum z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Muzeum Przyrody w Drozdowie, dzięki dotacji z RPOWP, wykona remont elewacji zewnętrznej na południowej fasadzie budynku. W ramach robót zaplanowano m.in. położenie nowych tynków i remont dwóch tarasów od strony południowej. Wartość tego projektu to 272,7 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 177,4 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania: 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

 Wykonawcą robót jest łomżyńska firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski - prace zostały już rozpoczęte.

2019-03-04 14:47 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Muzeum Przyrody w Drozdowie

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.