Motyl

Powiat Łomżyński

KM PSP w Łomży - podsumowanie działalności w roku 2018

KM PSP w Łomży - podsumowanie działalności w roku 2018
źródło: www.straz.lomza.pl
  • KM PSP w Łomży - podsumowanie działalności w roku 2018źródło: www.straz.lomza.pl
  • KM PSP w Łomży - podsumowanie działalności w roku 2018źródło: www.straz.lomza.pl
  • KM PSP w Łomży - podsumowanie działalności w roku 2018źródło: www.straz.lomza.pl
20 lutego 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego w 2018 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. nadbryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Łomży, Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński, ks. Radosław Kubeł - Kapelan Strażaków, władze samorządowe miast i gmin powiatu łomżyńskiego, szefowie służb i podmiotów współpracujących oraz strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Łomży.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jarosławowi Wendt  przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Łomży – bryg. Grzegorza Wilczyńskiego.

Następnie głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - st. bryg. Dionizy Krzyna, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego, omówił realizację zadań w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego jak również statystykę prowadzonych działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w roku 2018. Podczas swojego wystąpienia przekazał również  informację o wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej powiatu łomżyńskiego w latach 2015 – 2018. Na zakończenie swojego wystąpienia Komendant Miejski PSP w Łomży podziękował Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, samorządowcom oraz wszystkim służbom i podmiotom za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie łomżyńskim.

Następnie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, który podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w ubiegłym roku i przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym. Pan Komendant również podziękował wszystkim tym, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łomżyńskiego i województwa podlaskiego.

Słowa podziękowania dla łomżyńskich strażaków za codzienną pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi padły również z ust zaproszonych gości.

Na zakończenie spotkania podczas dyskusji z przedstawicielami samorządów gminnych omówiono najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie.

źródło: http://www.straz.lomza.pl

2019-02-22 08:24 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.