Motyl

Powiat Łomżyński

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Powiat Łomżyński prowadzi nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Starosta Łomżyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Za udział w pracach komisji  kandydaci nie otrzymują wynagrodzenia.

Koperty zawierające  formularze zgłoszeniowe kandydatów można złożyć bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301) w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

do dnia 23.01.2019r. (liczy się data wpływu). Na kopercie należy umieścić dopisek „Kandydat do komisji konkursowej na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ”.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia komisji  po określeniu przez Zarząd pełnego składu komisji.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy       

 

Załączniki

  1. formularz
2019-01-18 13:26 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.