Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
13°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wyniki oceny formalno – merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji

DATA PUBLIKACJI: 2018-12-21 14:54 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W załączeniu prezentujemy wyniki oceny formalno – merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu pn „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu WND-RPPD.02.03.00-20-0086/16, nr umowy UDA-RPPD.02.03.00-20-0086/16-00

1

Informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 9  Regulaminu przyznania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu (34 osoby z najlepszymi ocenami otrzyma dotację, a 6 dotacji zostanie przekazana dla uczestników projektu, którzy po ewentualnej procedurze odwoławczej zostaną zakwalifikowani na listę najlepszych 40)oraz zgodnie z § 4 ust. 10 w/w Regulaminu Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków, lub którego wniosek i biznesplan został odrzucony na etapie oceny przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta (Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, 18- 400 Łomża) wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej