Motyl

Powiat Łomżyński

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2019 roku

 

W  odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert wpłynęły 2 oferty,  które złożyły :

  1. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn
  2. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego -  Łomża

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego -  Łomża – 15 pkt
  2. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn- 13 pkt

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą nr 2/6/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. dokonał wyboru n/w oferty i podmiotu  realizującego zadanie:

oferent-Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27;

nazwa zadania- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Łomżyńskim w 2019r.

wysokość przyznanych środków- 64 020 zł .

 

2018-12-11 13:08 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.