Motyl

Powiat Łomżyński

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się I sesja Rady Powiatu VI kadencji. Obrady rozpoczął przewodniczący senior Pan Edward Łada, odbierając od radnych ślubowanie. Akt ten poprzedzony został przez odśpiewanie hymnu państwowego. Na czele Zarządu Powiatu Łomżyńskiego stanął Starosta Lech Marek Szabłowski – Wicestarosta V kadencji samorządu. Po dokonaniu wyboru, starosta realizując swoje wyłączne kompetencje zgłosił kandydaturę Pani Marii Dziekońskiej na stanowisko wicestarosty oraz Pani Agnieszki Zduńczyk, Pana Tadeusza Góralczyka i Pana Kazimierza Polkowskiego na członków Zarządu Powiatu. W wyniku głosowania zostały kandydatury te poparte przez radnych.Ustępująca Starosta Pani Elżbieta Parzych, która została wybrana na Wójta Gminy Zbójna złożyła gratulacje oraz przekazała symboliczny prezent – herb powiatu wykonany z drewna Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu –Staroście.Ukonstytuowało się też prezydium Rady Powiatu. Nowym Przewodniczącym Rady został Pan Jan Kuczyński, zaś Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Sławomir Dębek oraz Pan Wiesław Olszewski. Przewodniczący Rady złożył gratulacje wszystkim wybranym radnym powiatu. Na tym zakończono obrady I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego VI kadencji.
2018-11-23 14:54 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.