Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zakończono termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-15 11:56 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W I połowie września 2018 roku zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

6

Celem głównym Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynki A, B, C) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W budynkach Starostwa mieści się szereg instytucji publicznych, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej czy Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Dzięki realizacji projektu wdrożone zostały działania, które ograniczą nadmierne straty ciepła czy emisji zanieczyszczeń takich jak: SO2, NOx, CO, CO2, pyłu, sadzy czy benzo(a)pirenu do atmosfery spowodowane brakiem odpowiedniej termoizolacji obiektów. Co z kolei realnie przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej, poprawę jakości powietrza a także wzrost komfortu przebywających w budynkach urzędu interesantów, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w pomieszczeniach o odpowiednich warunkach sanitarnych.

W ramach wykonanych prac między innymi zmodernizowano instalację C.O. oraz C.W.U. Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenie na energooszczędne, docieplono ściany, a budynek zyskał nową elewację. Natomiast na dachu budynku B, zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Wartość inwestycji wynosi: 2.236.694,15 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 78% kosztów kwalifikowalnych.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej