Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

11 LISTOPADA - data bliska każdemu z nas, każdemu kto czuje się Polakiem

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-15 11:34 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Obchody 100 Rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości miały w powiecie łomżyńskim i mieście Łomży bogatą oprawę. Rozpoczęły się tradycyjnie w miejscu szczególnym, na dziedzińcu dworu Lutosławskich, będącego przez lata ogniskiem patriotyzmu. Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski w swoim wystąpieniu, pod tablicą poświęconą Romanowi Dmowskiemu podkreślił: „…Doniosłość i wymiar tej daty są bliskie każdemu z nas, każdemu kto czuje się Polakiem. Tu w Drozdowie bywał i spędził ostatni okres życia Roman Dmowski. Ten wybitny mąż stanu ma swoje miejsce w historii naszego Kraju.

39
autor: Adam Dąbro... źródło: Muzeum Pr... autor: Adam Dąbro...

I chociaż niepodległość ma wielu Wybitnych Ojców, to  zawsze w pierwszym momencie kojarzona jest  z nazwiskami Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego.

One bowiem  symbolizują uzupełniający się łańcuch działań dyplomatycznych i zbrojnych, które w efekcie dały nam własną państwowość. Stanowią znak przypominający iż w decydujących dla losów narodu  momentach odpowiedzialność zatriumfowała nad duchem  politycznych sporów…’

Wicestarosta stwierdził, iż odzyskanie niepodległości było procesem długotrwałym, rozciągniętym w czasie, wykraczający poza 1918 r.

Dziś oddajemy honor wysiłkowi całego Narodu. To dzięki żywej pamięci  o naszej wzniosłej historii, którą przekazywano w rodzinie, Kościele, szkole, dzięki działaniom patriotycznym i budzeniu świadomości narodowej  przez postaci takie R. Dmowski, Bracia Lutosławscy, A. Chętnik, B.Winiarski zaangażowaniu ziemian, łomżyńskich i polskich elit, zaangażowaniu młodzieży nasz naród przetrwał i w kluczowym momencie dostrzegł swoją szanse i z niej skorzystał.

Lech Szabłowski zaznaczył, iż musimy pamiętać o tych 5 pokoleniach mieszkańców Drozdowa, Łomży, Polaków, którzy mimo 123 lat niewoli, upokorzeń, i klęsk nigdy nie pogodziły się z utratą wolności. Pokolenia te wychowane w szacunku do tradycji i wiary dały piękne świadectwo patriotyzmu.

Wicestarosta wskazał: Przekazane nam dziedzictwo, testament przeszłych pokoleń  przypomina nam o obowiązku utrwalania daru wolności w codziennych dokonaniach i wyborach. Samorząd winien być najlepsza szkołą patriotyzmu lokalnego, powiatowego, regionalnego, bowiem patriotyzm zaczyna się od umiłowania tego co bliskie…

Zakotwiczeni w tradycji, kulturze i wartościach możemy budować naszą lokalną i narodową przyszłość „ pro bono” ( dla dobra społecznego, dobra ogółu), by Polska rozwijała się, piękniała, była krajem odpowiedzialnego społeczeństwa, sprawnego systemu samorządowego i demokracji To właśnie praca dla dobra wspólnego tworzy fundament narodowego bytu. Każdy z nas może mieć w niej swój  udział”.

Przybyli licznie do Drozdowa  goście –  politycy, samorządowcy, wojskowi i haracerze – Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jarosław Kulesza, Radny Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Z-ca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, Parlamentarzyści Ziemi Łomżyńskiej – Bernadetta Krynicka, Lech Kołakowski,  Jacek Piorunek Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Ludwik Zalewski były Senator RP, Maciej Borysewicz – Radny rady Miasta Łomży, a także Dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży płk Krzysztof Rabek, Kierownik Warsztatów Technicznych Łomża 2. Regionalnej Bazy Logistycznej mjr Marek Niedźwiedzki, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz,  Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP harcmistrz Wiesław Domański, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod  tablicą Romana Dmowskiego oddając hołd  twórcom niepodległości.

Z okazji tego wyjątkowego Święta Wicestarosta życzył mieszkańcom Drozdowa, Łomży, Powiatu i Ziemi łomżyńskiej wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym i tego byśmy umieli korzystać z daru wolności.

Jako kolejny gratulacje i życzenia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w imieniu władz samorządowych województwa, złożył Jacek Piorunek - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, który stwierdził, iż wierzy, że te następne lata niepodległości dla naszej Ojczyzny będą tylko lepsze.

Godzinę  później obecni w Drozdowie goście złożyli  kwiaty przed tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego.- Marszałka i Współtwórcę Niepodległej, wmurowaną w ścianę Domku Pastora  w Łomży, gdzie  Marszałek ukrywał się 1898 roku,

W południe w Katedrze Łomżyńskiej  odprawiono Mszę Świętą koncelebrowaną przez J.E.Ks Biskupa Janusza Stepnowskiego. Jak podkreślał w homilii Ks. Biskup odnosząc się do słów Ewangelii (Mk 12, 38-44) i wyborów samorządowych,  że „…służba publiczna to jest szczególna służba, służba państwu, jego instytucjom, służba społeczności lokalnej, temu miastu.”  - Ci, którzy mają odpowiedzialność za innych muszą ciągle pamiętać, że czasu dla siebie nie mają.(...)  Ten wybór ludzi jest krótki - trwa kilka, kilkanaście czy nieraz kilkadziesiąt lat, ale to jest też zaufanie społeczne, zaufanie drugiego człowieczka, który wierzy, że będziesz mu służyć…”.

Następnie przedstawiciele władz miasta, regionu, instytucji i organizacji, 30  pocztów sztandarowych,  wojsko i harcerze - łącznie kilkaset osób uczestniczących  w oficjalnych uroczystościach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przeszło ze świątyni w pochodzie prowadzonym przez Łomżyńską Orkiestrę Dętą i kompanię wojsk Obrony Terytorialnej pod dawną kamienicę Śledziewskich przy ul. Sienkiewicza 10, gdzie 100 lat temu, podczas próby rozbrojenia niemieckiego patrolu zginął Leon Kaliwoda, podchorąży X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej.

Tu  odbyły się główne, oficjalne miejskie  obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Łomży.

Radosne świętowanie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przez społeczność lokalną - udział w koncertach, pikniku patriotycznym, wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych w Drozdowie,  przeciągnęło się do późnego wieczoru.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej