Motyl

Powiat Łomżyński

Pobyt delegacji Powiatu Łomżyńskiego w Daugavpils

W dniach 26-28 stycznia 2005 roku na terenie Powiatu Daugavpils (Łotwa) przebywała oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego.
W skład delegacji weszli:
1. Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński
2. Henryk Kłosiński - Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego
3. Jarosław Kulesza - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
4. Wiesław Jemielity - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji

Delegacja powiatu wyjechała na Łotwę w ramach oficjalnej delegacji województwa podlaskiego na zaproszenie Regionu Łatgalia. Delegacji przewodniczył Wojewoda Marek Strzaliński, a oprócz władz powiatu łomżyńskiego uczestniczyli w niej starostowie: bielski, siemiatycki, hajnowski, zambrowski oraz przedstawiciele miasta Suwałki. Wyjazd delegacji polskiej był rewizytą pobytu przedstawicieli Regionu Łatgalskiego na terenie województwa podlaskiego w październiku 2004 r.

Powiat Łomżyński skorzystał z zaproszenia Wojewody Podlaskiego do wspólnego wyjazdu na Łotwę w celu nawiązania oficjalnej współpracy z Powiatem Daugavpils zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego w dniu 13 maja 2002 roku. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 11 września 2002 roku upoważniła Starostę do podpisania oficjalnego porozumienia. Styczniowy wyjazd był okazją do sformalizowania kontaktów.

Podczas trzydniowego pobytu w dniu 28 stycznia 2005 roku na specjalnej uroczystości w obecności Ambasadora RP na Łotwie – Tadeusza Fiszbacha i Wojewody Podlaskiego – Marka Strzalińskiego, Starosta Łomżyński – Wojciech Kubrak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Daugavpils – Arwids Kucins i Dyrektor ds. Wykonawczych Rady Powiatu – Witalijs Aizbalts podpisali oficjalne porozumienie o współpracy partnerskiej między powiatami. Współpraca obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego będące zadaniami własnymi powiatu.

Władze obu powiatów zadeklarowały chęć uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach m.in. przy udziale środków europejskich. W niedługim czasie powstanie plan działań, które samorządy zamierzają zrealizować na terenie powiatu łomżyńskiego w 2005 roku.
2005-02-02 14:11 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.