Motyl

Powiat Łomżyński

Święto Rodzicielstwa Zastępczego

  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
30 maja bieżącego roku odbyła się uroczystość zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z okazji obchodów Święta Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia miało miejsce uhonorowanie laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, nad którym patronat objął Starosta Powiatu Łomżyńskiego. Uczestników spotkania gościło Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Dyrektor PCPR w Łomży - Edward Jarota przywitał licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Starosta Powiatu Łomżyńskiego - Elżbieta Parzych, Skarbnik Powiatu - Grażyna Kołodziejska, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej - Bożena Elwira Jabłońska, Kierownik Ośrodka Adopcyjnego - Renata Tyrolska, Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie - Zbigniew Biernacki, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży - Joanna Dardzińska – Mądry, kuratorzy Pionu Rodzinnego Sądu Rejonowego w Łomży, laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami, rodzice zastępczy wraz ze swoimi podopiecznymi.

Starosta Powiatu Łomżyńskiego podziękowała wszystkim rodzinom zastępczym za codzienny trud opieki i wychowania dzieci, które trafiają pod ich opiekę oraz wszystkim dzieciom za przygotowanie wspaniałych prac zawierających nie tylko walor artystyczny ale przede wszystkim całą paletę uczuć i emocji. W roku bieżącym na nasze zaproszenie odpowiedziało 17 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego, z których nadesłano 180 prac. Laureatom konkursu (w dwóch kategoriach wiekowych przyznano łącznie sześć nagród głównych, autorów dwudziestu prac wyróżniono) wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Oprawione prace konkursowe otrzymali przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z PCPR w Łomży, bowiem współpraca międzyinstytucjonalna jest nieodzowna do zapewniania dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej optymalnego wsparcia. Część oficjalną zakończył występ taneczno-wokalny podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej z Marianowa.

Po gali wręczenia nagród wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć prace konkursowe, zwiedzić Muzeum oraz wziąć udział w pikniku rodzinnym. Wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz pogoda sprzyjały temu, by pobyć trochę razem, lepiej się poznać i nabrać sił
do dalszej współpracy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a zwłaszcza Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie - Pani Annie Archackiej oraz pracownikom tegoż Muzeum.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej fotogalerii.

2017-05-31 15:10 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.