Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
15°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

DATA PUBLIKACJI: 2017-05-08 11:29 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

1

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu łomżyńskiego wg następujących grup:

  • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
  • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI.

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

  • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
  • rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
  • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat rodzicielstwa  zastępczego,
  • kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 24 maja 2017 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, placówki oświatowej lub GOK-u).

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

  • imię i nazwisko autora,
  • adres zamieszkania- grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
  • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

a)      zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

b)      walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

c)      ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

d)      estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 26 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 maja 2017 roku,
w Muzeum Przyrody w Drozdowie,
ul. Główna 38, 18 – 421 Piątnica.

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/ oraz Powiatu:  http://powiatlomzynski.pl

W załączeniu zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@wp.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18-400 Łomża.

 

Łomża, 5 maja 2017 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej