Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
9°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017 dla tegorocznych maturzystów

DATA PUBLIKACJI: 2016-05-04 13:13 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Rozpoczęła się XV edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach dziennych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym i pochodzących z rodzin byłego pracownika ppgr.

1

6 kwietnia 2016r. Przez Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostwoych 2016/2017” (segment IA). Fundatorami stypendiów są: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja Orange, Fundacja BGŻ, a także Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.295 zł netto lub 1.480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),

- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.

 

Kandydat do stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016r. do godz. 16:00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 201 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 – Segement IA”.

 

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Olsztynie

Filia w Suwałkach

Ul. Sportowa 22

16-400 Suwałki

Tel. (0-87) 562-79-97 p. 10

ukosinska@anr.gov.pl   

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej